Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej Of The Day (week)

Skapad 2019-09-02 17:58 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Samhällskunskap Geografi
Under läsåret kommer vi att arbeta med veckans grej. Grejen kan vara vad som helst som är aktuellt eller av intresse för klassen och inleds alltid med en ledtråd där eleverna får fundera och gissa. Det kommer både vara samhällsfrågor, historiska personer och geografiska platser m.m. Alla grejer kopplas till den plats de har på världskartan. De flesta grejer presenteras av läraren men en del kommer att planeras och presenteras av eleverna själva.

Innehåll

Tid

Läsåret 2019-2020

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska utveckla dina kunskaper om vårt samhälle och vad som händer i världen. Vi ska träna förmågorna:

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

Konkretiserade mål:

 • ta del av aktuella samhällsfrågor och aktuella händelser som sker i världen
 • skriva ner korta fakta om det vi lärt oss
 • diskutera och värdera de olika områden vi lyssnat på och uttrycka vad vi tycker om det vi hört
 • väcka intresse för historiska personer och platser runt om i världen
 • placera de olika grejerna på rätt plats på en världskarta för att bredda vår världsbild

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • fundera och gissa över en ledtråd som skrivs i veckobrevet och på tavlan
 • få en kort lektion med spännande fakta och intressanta bilder i en bildspelspresentation
 • ställa frågor för att få veta mer om ämnet
 • diskutera och fundera över vad vi tycker om det vi hört och sett
 • Skriva ner och sammanfatta den fakta vi hört under lektionen
 • få vara delaktig i att planera och presentera en grej för klassen
 • sammanfatta alla grejer och tillverka en Grej of the Day bok
 • repetera det vi samtalet om återkommande under året

Du visar att du kan:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Vara delaktig i samtal och diskussioner kring de olika ämnen som presenteras
 • fundera, analysera och ha egna åsikter om det som sker runt omkring oss i samhället och i världen
 • skriva ner och sammanfatta det viktigaste i ämnet
 • Känna till de begrepp som rör området

Utvärdering:

Vi utvärderar arbetet muntligt kontinuerligt under arbetets gång. Området avslutas med en egen sammanfattning och utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: