Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal årskurs 6

Skapad 2019-09-02 18:03 i Edsskolan Östhammar
Grundskola 6 Matematik

Varför kan vi inte bara använda oss av heltal? Varför är det praktiskt att ibland tala om delar av de hela talen, alltså om decimaltal? Det ska vi försöka ta reda på i detta arbetsområde.                                                                                                                             

Innehåll

Mål

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • storleksordna decimaltal  (Begreppsförmåga)
 • förklara varför vi använder decimaler (Kommunikationsförmåga)
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000 (Metodförmåga)
 • räkna med överslagsräkning (Metodförmåga)
 • räkna med kort division (Metodförmåga)
 • begreppen hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal, decimaltecken (Begreppsförmåga)

Undervisning

Vi kommer att ha:

 • genomgångar och diskussioner i helklass
 • enskilt arbete i Matteborgen och med annat material
 • problemlösning enskilt, med kamrat och i helklass

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du:

 • gör muntliga förklaringar till uppgifter
 • gör skriftliga beräkningar 
 • deltar i matematiska diskussioner och samtal
 • kan formulera och lösa problem
 • visar dina kunskaper på diagnoser och prov

 

Matriser

Ma
Decimaltal årskurs 6

E
C
A
Kommunikation
Du redogör på ett enkelt sätt för decimalsystemets uppbyggnad.
Du redogör på ett gott sätt för decimalsystemets uppbyggnad.
Du redogör på ett mycket gott sätt för decimalsystemets uppbyggnad.
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper vid addition med decimaltal.
Du visar goda kunskaper vid addition med decimaltal.
Du visar mycket goda kunskaper vid addition med decimaltal.
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper vid subtraktion med decimaltal.
Du visar goda kunskaper vid subtraktion med decimaltal.
Du visar mycket goda kunskaper vid subtraktion med decimaltal.
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper vid multiplikation med decimaltal.
Du visar goda kunskaper vid multiplikation med decimaltal.
Du visar mycket goda kunskaper vid multiplikation med decimaltal.
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper vid division med decimaltal.
Du visar goda kunskaper vid division med decimaltal.
Du visar mycket goda kunskaper vid division med decimaltal.
Resonemang och kommunikation
Du för enkla resonemang när du deltar i matematiska diskussioner
Du för utvecklade resonemang när du deltar i matematiska diskussioner
Du för välutvecklade resonemang när du deltar i matematiska diskussioner
Problemlösning
Du använder i huvudsak fungerande metoder när du formulerar och löser problem.
Du använder ändamålsenliga metoder när du formulerar och löser problem.
Du använder ändamålsenliga och effektiva metoder när du formulerar och löser problem.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om områdets matematiska begrepp och du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om områdets matematiska begrepp och du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper vid multiplikation med 10, 100 och 1000.
Du visar goda kunskaper vid multiplikation med 10, 100 och 1000.
Du visar mycket goda kunskaper vid multiplikation med 10, 100 och 1000.
Metoder
Du visar grundläggande kunskaper vid division med 10, 100 och 1000.
Du visar goda kunskaper vid division med 10, 100 och 1000.
Du visar mycket goda kunskaper vid division med 10, 100 och 1000.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: