Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2019-09-02 19:20 i Tanumskolan F-6 Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 6 Matematik
Under några veckor kommer vi att arbeta med området decimaltal. Vi repeterar först tiondelar och hundradelar. Sedan introducerar vi tusendelar kopplat till vikt på matvaror. Därefter arbetar vi med multiplikation och division med 10, 100 och 1000.

Innehåll

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål

När vi arbetat klart med detta kapitel ska du kunna:

 • förstå vad som menas med ett decimaltal
 • storleksordna decimaltal
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • räkna med överslagsräkning
 • räkna med kort division

Viktiga begrepp: hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal och decimaltecken

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi beräknas arbeta med arbetsområdet under fyra veckor

 • Gemensamma och individuella genomgångar kring det aktuella området.
 • Enskilt och gemensamt arbete i ma-boken: Kap 1 Decimaltal
 • Anpassade arbetsblad, fördjupning/öva mer
 • problemlösning; enskilt, par och i grupp (EPA)
 • Arbetsområdet kommer att innehålla diagnostiska tester och i slutet av arbetsomådet kommer det ett prov för att se hur mycket du har lärt.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Du får visa dina kunskaper under våra lektioner genom:

 • att du aktivt deltar vid gemensamma diskussioner och genomgångar,  tex ger förslag och beskrivningar.
 • att du använder fungerande metoder och begrepp för att lösa problem kopplade till målen – enskilt och i grupp - skriftligt och muntligt.
 • att göra diagnos och ett prov 

Se bedömningen i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Decimaltal

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Jag förstår vad som menas med ett decimaltal.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Jag kan storleksordna decimaltal.
 • Ma  E 6
Jag kan multiplicera decimaltal med 10, 100 och 1000
 • Ma  E 6
Jag kan dividera decimaltal med 10, 100 och 1000.
 • Ma  E 6
Jag kan räkna med kort division.
 • Ma  E 6
Jag kan multiplikationstabellen.
Samtala
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Ansvar
Ta eget ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: