Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skyttorp Medeltiden åk 5

Skapad 2019-09-02 19:27 i Skyttorps skola Uppsala
Medeltiden är en spännande och orolig tid. Sverige fick en gemensam kung. Svenskarna blev kristna och det byggdes många kyrkor. Pesten drabbade hela Europa och många dog. Det byggdes flera städer. Stockholm blev huvudstad. Befolkningen delades upp i fyra stånd. Trälarna blev fria.
Grundskola 4 Historia
Vi kommer att lära oss om medeltiden i Sverige. Undervisningen kommer att bygga på diskussioner, arbete med Puls (Historia), filmer samt undersöka vilka konsekvenser som skett efter medeltida handlingar.

Innehåll

Detta kommer vi att lära oss:

 • Mellan vilka år medeltiden ägde rum.
 • Hur kungarna försökte styra sina riken.
 • Att olika grupper slogs om makten i Sverige och att de flesta av dem bestod av adelsmän.
 • Hur bönder och bergsmän tillslut fick en större roll i maktkampen.
 • Att Sverige ibland var ett rike och ibland delvis danskt.
 • Att Sverige blev ett rike med en gemensam kung..
 • Brott och straff på medeltiden.
 • Flera handelsplatser blev städer på 1100-1200-talen, t.ex. Kalmar, Örebro, Uppsala, och Västerås. Stockholm blev huvudstad.
 • Hansans betydelse.
 • Befolkningen delades upp i fyra stånd. Adel, präster, borgare och bönder. 
 • Levnadsförhållanden för människor i Sverige under medeltiden.

 

Undervisning

Läsa och diskutera texter i läroboken.

Arbeta med arbetsuppgifter till läroboken.

Skriva faktatext.

Arbetsuppgifter på NE.se

Se på filmer.

Genomföra kohoots och quiz.

Bedömning

Ditt deltagande och arbetsinsats i klassrummet.

Genomföra ett prov i flera nivåer i slutet av arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Historia - Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder
Jag vet vad som är utmärkande för den tid vi idag kallar medeltiden.
Eleven visar grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden
Eleven visar goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden.
Eleven visar mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under medeltiden.
Samhällsförändringar
Jag kan beskriva hur medeltidens handelssystem ökade kontakterna med och kunskaper om människor i andra länder.
Eleven visar grundläggande kunskaper om hur medeltidens handelssystem påverkade människorna i Norden.
Eleven visar goda kunskaper om hur medeltidens handelssystem påverkade människorna i Norden.
Eleven visar mycket goda kunskaper om hur medeltidens handelssystem påverkade människorna i Norden.
Samhällsförändringar
Jag har kunskaper om hur de nordiska staterna bildades.
Eleven visar grundläggande kunskaper om hur de nordiska staterna bildades.
Eleven visar goda kunskaper om hur de nordiska staterna bildades.
Eleven visar mycket goda kunskaper om hur de nordiska staterna bildades.
Samhällsförändringar
Jag har kunskaper om kristendomens införande i Norden.
Eleven visar grundläggande kunskaper om kristendomens införande i Norden.
Eleven visar goda kunskaper om kristendomens införande i Norden.
Eleven visar mycket goda kunskaper om kristendomens införande i Norden.
Historiskt källmaterial
Jag har kunskap om hur man kan använda arkeologiska källor för att dra slutsatser om hur människors levdansvillkor har sett ut.
Eleven har grundläggande kunskap om hur man kan använda arkeologiska källor för att dra slutsatser om hur människors levdansvillkor har sett ut.
Eleven har goda kunskap om hur man kan använda arkeologiska källor för att dra slutsatser om hur människors levdansvillkor har sett ut.
Eleven har mycket goda kunskap om hur man kan använda arkeologiska källor för att dra slutsatser om hur människors levdansvillkor har sett ut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: