Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 7G1 HT19 - Statistik

Skapad 2019-09-02 19:33 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering för arbete med Satistik med utgångspunkt i lärobok Prio 7. Planeringen innehåller även en bedömningsmatris.
Grundskola 7 Matematik

Med hjälp av statistik kan man sammanställa och presentera information som man samlar in i olika undersökningar. Ofta använder man sig av tabeller och diagram för att det ska vara lätt att överblicka och tolka informationen.

I det här kapitlet kommer du att lära dig tolka och rita tabeller och diagram samt beräkna olika lägesmått.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med metoderna:

 • Avläsa och tolka tabeller

 • Rita stolp-, stapel-, och linjediagram

 • Beräkna medelvärde

 • Bestämma median och typvärde

 

Kapitlets begrepp

 • frekvens

 • tabell

 • kolumn

 • rad

 • linjediagram

 • stolpdiagram

 • stapeldiagram

 • cirkeldiagram

 • vågrät axel

 • lodrät axel

 • lägesmått

 • medelvärde

 • median

 • typvärde

 

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med lärarledda genomgångar, diskussioner i helklass, gruppaktiviteter, eget arbete i lärobok eller med andra uppgifter.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften
 • använda begrepp vid problemlösning och i diskussioner
 • resonera dig fram till svar vi speciella uppgifter
 • muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Du har en viss anpassning av lösningsmetod till problemet.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Du har en förhållandevis god anpassning av lösningsmetod till problemet.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Du har en god anpassning av lösningsmetod till problemet.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt
Metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget inom statistik med tillfredställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget inom statistik med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget inom statistik med mycket gott resultat.
Kommunikation
Muntligt och skriftligt
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer du matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: