Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikens utveckling HT19

Skapad 2019-09-02 20:09 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Teknik
Hur kommer det sig att det inte fanns mobiltelefoner på 60-talet? Varför var datorerna så stora, dyra och dåliga innan? Vad är det som hänt så att vi kan ha den teknologiska nivå vi har idag?

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT

Du ska utveckla en förståelse för :
• tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
• teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
• konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
• drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats
över tid.
SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Vi kommer arbeta på lite olika sätt under perioden, det blir både lärarledda lektioner, filmvisning, enskilt arbete i form av att skriva en vetenskaplig rapport samt en del praktiskt arbete.
DETTA SKA BEDÖMAS

Vi kommer utgå från ett flertal "avlämningspunkter" där ett skriftligt arbete i form av en vetenskaplig rapport kommer vara ett slutresultat. Vi kommer även föra en del diskussioner i grupper och i helklass.

Jag kommer bedöma dig utifrån 4 förmågor

• tekniska lösningar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

• begrepp och uttrycksformer

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

• konsekvenser av olika teknikval

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
• teknikutveckling

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats
över tid.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA
Vi kommer arbeta på lite olika sätt under perioden, det blir både lärarledda lektioner, filmvisning, enskilt arbete i form av att skriva en vetenskaplig rapport samt en del praktiskt arbete.

DETTA SKA BEDÖMAS
Vi kommer att utgå från ett flertal "avlämningspunkter" där en skriftlig sammanfattning kommer vara slutresultatet. Vi kommer att arbeta i grupper och där också skriva ett förarbete som ger riktlinjer för det praktiska programmeringsarbetet. Det kommer också förekomma en del diskussioner i grupper och helklass samt en hel del programmeringsuppgifter.

Arbetsbeskrivning rapport

Du ska välja en uppfinning från din livstid och beskriva denna utifrån 3 frågeställningar

 1. Vad är din uppfinning?
 • Vad gör uppfinningen?
 • Hur fungerar uppfinningen?
 • Vilka delar innehåller uppfinningen?
 • När och var uppfanns uppfinningen?
 • Av vilken anledning uppfanns den?
 • Varför kom uppfinningen till?
 • Hur har uppfinningen förändrats genom tiden?
 • Hur har uppfinningen påverkat våra liv?
 • Hur har uppfinningen påverkat miljön?
 • Anser du att uppfinningen är ett steg i rätt riktning?
 1. Vilka uppfinningar krävdes för att just din uppfinning skulle kunna komma till.
 • Beskriv uppfinningarna  kortfattat
 • ange när de uppfanns
 1. Vad tror du händer med din uppfinning i framtiden?
 • utgå från dess utveckling de senaste 10 åren och försök tänka hur den utvecklas på 10 /20 år

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: