Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte åk 1

Skapad 2019-09-02 20:39 i Gottsta skola Norrtälje
En pedagogisk planering i matematik år 1 med utgångspunkt i Matte Direkt Safari.
Grundskola 1 Matematik
Du får på ett lärorikt sätt möta talen från 1-20. Du kommer att få arbeta konkret, laborativt, enskilt och tillsammans med mig och dina kamrater. Under året kommer du framförallt att arbeta med talen 0-20. Du kommer bland annat att se de som antal, siffror, plats på tallinje, i förhållande till andra tal och som ordningstal. Du kommer att arbeta med addition, subtraktion och likhetstecknet. Du kommer också att möta geometriska figurer, mönster och symmetri. Du kommer även att bli van att formulera och lösa problem samt använda olika ”matteord”/begrepp.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Att skriva siffrorna
 • Kunna visa att du förstår att siffran hänger ihop med antalet.
 • Veta vad plustecknet betyder.
 • Veta vad minustecknet betyder.
 • Veta vad likhetstecknet betyder.
 • Kunna tiokamraterna.
 • Kunna tvillingarna från 1+1 till 10+10
 • Talraden 0-20, om talet före och talet efter.
 • Kunna begreppen fler, färre, dubbelt och hälften. 
 • Att kunna räkna plus där summan är 0-20.
 • Att kunna räkna minus med talen 0-20.
 • Att kunna ta ut ental och tiotal ur ex. talet 15.
 • Att lösa enkla textuppgifter med plus och minus.
 • Att kunna göra enkla räknesagor.
 • Klockan - Hel- och halvtimme.
 • Att använda och mäta med linjal.
 • Att kunna namnen på de vanligaste geometriska figurerna (cirkel, kvadrat, rektangel och triangel).
 • Svenska mynt och dess värde.
 • Att välja och använda rätt räknesätt utifrån en problemlösning.

 

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom att träna och forma siffrorna 0-9.
 • Praktiskt arbete med konkret material.
 • Samtala kring matematiska problem och delge och förklara för varandra.
 • Träna på att dela upp talen i ental och tiotal.
 • Lära sig talens "tiokamrater", "grannar" och tvillingar.
 • Träna på additions- och subtraktionsuppgifter i "Matte Direkt Safari".

 

Vad kommer vi att bedöma?

 • Du ska kunna skriva siffrorna läsligt.
 • Du ska kunna koppla siffran till rätt antal.
 • Du ska kunna talens "grannar", "tiokamrater" och tvillingar.
 • Du ska kunna använda tecknen + , - och = på rätt sätt.
 • Du ska kunna namnen på våra fyra vanligaste geometriska figurer.
 • Du ska kunna klockans hel- och halvtimme.
 • Du ska kunna lösa problemuppgifter med hjälp av addition och subtraktion.
 • Du ska kunna positionssystemet, ental och tiotal.
 • Du ska kunna begreppen fler än, färre än, dubbelt och hälften samt klara matematiska uppgifter till dessa begrepp. 

 

Hur visar du att du kan?

 • Vara delaktig i gemensamma genomgångar, praktiskt arbete och laborationer.
 • Genom att arbeta i "Matte Direkt Safari".
 • Göra skrifliga diagnoser. 
 • Göra muntliga diagnoser. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - MA (muntlig del) HT åk 1

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Du kan ramsräkna upp till 25.
Du kan ramsräkna upp till 50.
Du kan ramsräkna upp till 115 eller högre.
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Du kan räkna uppåt från talet 3.
Du kan räkna uppåt från talet 9.
Du kan räkna uppåt från talet 26.
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Du kan räkna neråt från talet 5.
Du kan räkna neråt från talet 10.
Du kan räkna neråt från talet 20.
Talraden: Efter
Alla nivåer
Du kan tala om vilket tal som kommer efter i talområdet 0-5.
Du kan tala om vilket tal som kommer efter i talområdet 0-10.
Du kan tala om vilket tal som kommer efter i talområdet 0-100.
Talraden: Före
Alla nivåer
Du kan tala om vilket tal som kommer före i talområdet 0-5.
Du kan tala om vilket tal som kommer före i talområdet 0-10.
Du kan tala om vilket tal som kommer före i talområdet 0-100.
Antalskonstans
Lägre nivå, mellannivå
Du visar förståelse för att storleken inte har någon betydelse när vi räknar antal. (T.ex. att 2 stora knappar plus 4 mindre är lika med 6 knappar tillsammans.)
Du visar förståelse för att antalet inte förändras oavsett om föremålen ligger samlat eller sprids ut. Du använder strategier för att inte räkna samma föremål flera gånger.
-----
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
Du kan se ett mindre antal utan att behöva pekräkna. T.ex. 3 prickar på en tärning.
Du kan se ett antal utan att behöva pekräkna. T.ex 6 prickar på en tärning.
Du kan uppskatta antal föremål (ca 11 föremål) som du inte hinner räkna.
Namnge tal
Alla nivåer
Du kan para ihop rätt antal med rätt siffra. T.ex. en tärning som visar tre prickar med siffran 3.
Du kan namnen på alla siffror från 0-9.
Du kan namnge talen i talområdet 11-20. Du kan även namnge tiotalen mellan 10-100.
Fler
Alla nivåer
Du kan visa att du förstår begreppet fler genom att: t.ex. veta hur mycket 2 fler än 3 är.
Du kan visa att du förstår begreppet fler genom att: t.ex. veta hur mycket 2 fler än 6 är.
Du kan visa att du förstår begreppet fler genom att: t.ex. veta hur mycket 3 fler än 13 är.
Färre
Alla nivåer
Du kan visa att du förstår begreppet färre genom att: t.ex. veta hur mycket 1 färre än 3 är.
Du kan visa att du förstår begreppet färre genom att: t.ex. veta hur mycket 1 färre än 6 är.
Du kan visa att du förstår begreppet färre genom att: t.ex. veta hur mycket 3 färre än 13 är.
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Du kan dela upp 5 föremål på 1 sätt.
Du kan dela upp 5 föremål på flera sätt.
Du kan dela upp tal mellan 0-10 och tala om vilket tal som fattas. T.ex. Du har 10 bönor och ser bara 7. Hur många är gömda? (7+__ =10)
Hälften
Alla nivåer
Du kan dela upp 4 föremål i två lika stora delar.
Du kan dela upp 8 föremål i två lika stora delar. Du vet också vad hälften av 10 är.
Du vet vad hälften av 12 är.
Dubbelt
Alla nivåer
---
---
Du vet vad dubbelt så mycket som 7 är. Du kan också lösa en räknehändelse med begreppet dubbelt.

Ma
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - MA (muntlig del) VT åk 1

Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Du kan ramsräkna upp till 50.
Du kan ramsräkna upp till 100.
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Du kan räkna uppåt från talet 9.
Du kan räkna uppåt från talet 26.
Du kan räkna uppåt från talet 195.

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre nivå
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Du kan räkna neråt från talet 10.
Du kan räkna neråt från talet 15.
Du kan räkna neråt från talet 71.
Talraden: Efter
Alla nivåer
Du kan tala om vilket tal som kommer efter i talområdet 0-10.
Du kan tala om vilket tal som kommer efter i talområdet 0-100.
Du kan tala om vilket tal som kommer efter i talområdet 0-300.
Talraden: Före
Alla nivåer
Du kan tala om vilket tal som kommer före i talområdet 0-10.
Du kan tala om vilket tal som kommer före i talområdet 0-50.
Du kan tala om vilket tal som kommer före i talområdet 0-300.
Talraden: Hopp
Alla nivåer
Du kan göra 10-hopp upp till talet 50.
Du kan göra 10-hopp upp till talet 100.
Du kan göra 10-hopp med start på talet 12.
Antalskonstans
Lägre nivå, mellannivå
Du visar förståelse för att antalet inte förändras oavsett om föremålen ligger samlat eller sprids ut. Du använder strategier för att inte räkna samma föremål flera gånger.
-----
-----
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
Du kan se ett antal utan att behöva pekräkna. T.ex 6 prickar på en tärning.
Du kan uppskatta antal föremål (ca 11 föremål) som du inte hinner räkna.
Du kan uppskatta antal föremål (ca 18 föremål) som du inte hinner räkna.
Minskning
Du kan minska ett antal med 1 respektive 2 med konkret material, inom talområdet 0-10. (7 föremål visas, en tas bort, hur många är det kvar?)
Du kan minska ett antal med 1 respektive 2 med konkret material, inom talområdet 0-20. (13 föremål visas, en tas bort, hur många är det kvar?)
Du kan beskriva en räknehändelse som passar till 15-4. Du kan räkna ut 19-17.
Fler/Färre
Alla nivåer
Du kan visa att du förstår begreppen fler och färre inom talområdet 0-10.
Du kan visa att du förstår begreppen fler och färre inom talområdet 10-20.
Du kan visa att du förstår begreppen fler och färre inom talområdet 0-30 med tiotalsövergång.
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Du kan dela upp 5 föremål på flera sätt.
Du kan dela upp tal mellan 0-10 och tala om vilket tal som fattas. T.ex. Du har 10 bönor och ser bara 7. Hur många är gömda? (7+__ =10)
Du kan dela upp tal mellan 10-20 och tala om vilket tal som fattas.
Hälften/Dubbelt
Alla nivåer
Du kan dela upp 8 föremål i två lika stora delar. Du vet också vad hälften av 10 är.
Du kan begreppen hälften och dubbelt inom talområdet 0-10.
Du visar en vidare förståelse för begreppen hälften och dubbelt. T.ex. svara på vad hälften av 50 är.

Ma
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Ma (skriftlig del) VT åk 1

Skriftlig del

Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper vt åk 1.
Högre nivå
Antal
Jag kan räkna saker och para ihop med rätt antal
Talraden
Jag vet vilket tal som kommer efter (0-10).
Jag kan talens grannar (0-15)
Jag kan talens grannar (0-200)
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal (0-10).
Jag kan storleksordna tal (0-50).
Jag kan storleksordna tal (0-300).
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-6.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Beräkna
Addition, subtraktion och multiplikation
Jag kan göra beräkningar i addition inom talområdet 0-6.
Jag kan göra beräkningar i addition inom talområdet 0-10.
Jag kan göra beräkningar med multiplikation.
Talföljd
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-15.
Jag kan fortsätta talföljden inom talområdet 0-50.
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på tallinjen inom talområdet 0-20.
Jag kan sätta ut rätt tal på tallinjen inom talområdet 0-50.
Likhetstecknet
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10).
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-10).
Problemlösning, addition
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100 samt rita eller skriva hur jag tänker.
Problemlösning, division
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-20 samt rita eller skriva hur jag tänker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: