Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2019-09-02 20:46 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Läsförståelse handlar om läsflyt, ordförråd, lässtrategier och motivation.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde ska du få träna dig att läsa och förstå olika texter. Du ska få möjlighet att förbättra ditt ordförråd så att du lättare kan förstå det du läser. Du kommer också att få repetera och träna på att använda de olika lässtrategierna.

Innehåll

 

Under några veckor kommer vi att arbeta med läsförståelse. 

Vi kommer att läsa texter gemensamt  och enskilt samt  diskutera dessa.

Vi kommer att repetera och öva de olika lässtrategierna. 

Svara på frågor: på raderna, mellan raderna och bortom raderna

 

     

  

 

 

 

Uppgifter

  • Inspelad text om "Hundraåringen"

  • HIV-text. Testa en ljudfil att lyssna på istället!.

  • Spädbarn botade från HIV

  • Spädbarn botades från HIV

  • Hundraåringen som försvann

Matriser

SvA
Läsförståelse åk 7-9 i svenska som andraspråk

Ny nivå
E
Ny nivå
C
Ny nivå
A
Läsförmåga
Du läser texterna med flyt och väljer lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser texterna med gott flyt och väljer lässtrategier på ett bra sätt.
Du läser texterna med mycket gott flyt och väljer lässtrategier på ett mycket bra och effektivt sätt.
Läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer. Du visar läsförståelse genom att kunna förstå texterna: på raderna, mellan raderna och bortom raderna, på ett grundläggande sätt
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer. Du visar läsförståelse genom att kunna förstå texterna: på raderna, mellan raderna och bortom raderna,på ett utvecklad sätt
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer. Du visar läsförståelse genom att kunna förstå texterna: på raderna, mellan raderna och bortom raderna på ett välutvecklad sätt
Tolka och resonera om budskap
Utifrån egna erfarenheter kan du föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i texter.
Utifrån egna erfarenheter kan du föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i texter.
Utifrån egna erfarenheter kan du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: