Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1-3: Biologi (Naturen i vårt närområde)

Skapad 2019-09-02 20:53 i Söderbykarls skola Norrtälje
En pedagogisk planering i NO: Biologi för åk 2 i området naturen omkring oss
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Tema för hösten är naturen i vår närmiljö. Där du kommer att lära dig några av de träd, växter och djur som finns i de svenska skogarna och markerna.

Innehåll

Vad ska du lära dig:

 • kunna namnen på de vanligaste träden i svenska naturen (Gran, Tall, Björk, Ek, Rönn)
 • kunna namnen på trädets olika delar (Stam, löv/barr, gren, kvist, krona)
 • kunna trädets och lövets kretslopp
 • kunna några av namnen på de vanligaste svamparna i svenska naturen
 • kunna namnen på svampens olika delar
 • känna till något om de djur som lever i våra skogar

Du kommer att lära dig detta genom:

 • att vara ute i naturen i vårt närområde
 • att se filmer
 • att diskutera
 • att läsa och skriva fakta texter i grupp och enskilt
 • att redovisa muntligt inför klassen i grupp och enskilt

Vad kommer att bedömas:

 • du kan namnen på de träd vi arbetet med
 • du kan namnen på trädets olika delar
 • du kan namnen på de svampar vi arbetat med
 • du kan namen på svampens olika delar
 • du känner till och kan berätta några enkla fakta om de djur vi arbetat med

Du kommer visa din kunskap:  

 • Genom att svara på frågor muntligt och skriftligt.
 • Genom att skriva en faktatext om det träd, svamp och djur du har arbetat med
 • Åk 1 Genom att rita och skriva med hjälp en faktatext om det träd, svamp och djur du har arbetat med
 • Genom att redovisa muntligt om det träd, svamp och djur du har arbetat med

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Bedömningsmatris tema naturen

Tema naturen höstterminen 2018

NO
Nivå 1
Du är på väg att nå målet
Nivå 2
Du är på god väg att nå målet
Nivå 3
Du har nått målet
Du kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3
När vi talar om årstiden hösten kan du berätta om förändringar i naturen.
 • NO   3
Du gör enkla observationer av årstiden hösten, namnger några djur och växter som lever på hösten och kan beskriva dem.
 • NO   3
Du dokumenterar dina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer, till exempel bilder eller tabeller, och kan använda dig av din dokumentation i diskussioner och samtal.
 • NO   3

Svenska

Skriva faktatexter om djur och växter.
Nivå 1
Du är på väg att nå målet
Nivå 2
Du är på god väg att nå målet
Nivå 3
Du har nått målet
Du kan skriva enkla texter med läslig handstil och/eller på dator.
 • Sv   3
I texterna kan du använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du ofta själv använder och som är vanliga i texter som du läser.
 • Sv   3
Du kan söka information i texter som din lärare ger dig och kan sedan skriva enkla faktatexter där den viktigaste informationen finns med.
 • Sv   3
Texterna innehåller ord och begrepp som är viktiga för det du skriver om och du använder orden så att man förstår vad det handlar om.
 • Sv   3
Du kan illustrera dina texter så att det blir tydligare vad det handlar om.
 • Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: