Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Miljö 9A

Skapad 2019-09-02 20:56 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Biologi
Du kommer att med olika biologiska verktyg undersöka en naturruta (mark och/eller sjö). Genom dina iakttagelser ska du sedan beskriva hur de olika växt- och djurpopulationerna är beroende av varandra genom att analysera egna producerade näringskedjor/näringsvävnader.

Innehåll

 

Veckoplanering – Hållbar utveckling och ekologi (9A)

 

Vecka

Tisdag

Torsdag

Sidhänvisning

34

Gruppstärkande övningar

Gruppstärkande övningar

 

35

Schemabrytande dag

Fotosyntesen (vad behövs, vad bildas?)

s. 44-46

36

Näringskedja

Näringsväv

Näringspyramid.

Att använda bestämningsnyckel

Begrepp: producent, konsument, toppkonsument

Övergödning Östersjön

Att använda sterolupp och mikroskop

Begrepp: näringsämnen, kväve, fosfor, syrefria bottnar, algblomning

s. 162-165

s. 208-210

37

Växthuseffekten och kolets kretslopp

Begrepp: växthusgas, biobränsle, fossila bränslen, 2-gradersmålet

Koldioxidberäkningar

s. 193-195

s. 196-201

38

Inför Temadag – Biologi.

TEMADAG – Biologi

Bedömningsuppgift

 

39

Tid att färdigställa bedömningsuppgift

Nytt arbetsområde – Genetik

 

 

 

Uppgifter

 • Näringskedja Östersjön

 • Fältuppgift Judarn

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  C 9
 • Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  C 9
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  C 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  C 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Bi  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
  Bi  A 9
 • Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
  Bi  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  A 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
  Bi  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: