Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3A, kapitel 1

Skapad 2019-09-02 21:22 i Vågbroskolan åk F-3 Söderhamn
Grundskola 3 Matematik
I det här kapitlet kommer du att få lära dig om tal upp till 1000, hur du kan räkna olika uppgifter och hur vilka strategier du kan använda dig av.

Innehåll

Det här ska vi lära oss:

 • Räkna addition och subtraktion med tiotalsövergång med hjälp av strategier; 57+6 =57+3+3=60+3 eller 43-8= 43-3-5=40-8
 • Räkna addition med hjälp av hundratavlan och räkna stegvis addition; 23+30+6=53+6
 • Räkna subtraktion med hjälp av hundratavlan och räkna stegvis subtraktion; 38-30-7=8-7
 • Hur tresiffriga tal bildas av hundratal, tiotal och ental
 • Tallinjen 0-1000 och talens grannar
 • Att jämföra och storleksordna tal inom talområdet 0-1000 och använda tecknen ><=
 • Addition med uppställning och växling och minnessiffra
 • Subtraktion med uppställning och växling
 • Att växla över noll vid uppställning
 • Att räkna uppställning med tre termer
 • Lösa enklare problem
 • Göra och följa enklare talföljder

Så här ska vi jobba:

 • Gemensamma genomgångar
 • Matematikfilmer
 • Övningar med konkret material och hundratavla
 • Övningar på miniwhiteboards
 • Träna på att placera tal efter fysisk tallinje och jämföra tal
 • Träna på att bilda tresiffriga tal med hjälp av konkret material eller pengar
 • Träna på problemlösningsuppgifter och träna på att visa lösningen
 • Arbete i elevbok
 • Övningar i Skolplus och Bingel

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Kunna använda olika strategier vid räkning av addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • Kunna räkna addition och subtraktion med hjälp av hundratavla och räkna stegvis.
 • Bilda tresiffriga tal med hundratal, tiotal och ental.
 • Kunna tallinjen 0-1000 och veta talens grannar.
 • Storleksordna och jämföra tal mellan 0 och 1000.
 • Kunna räkna addition med uppställning och växling.
 • Kunna räkna subtraktion med uppställning och växling.
 • Kunna växla över noll vid uppställning.
 • Kunna räkna uppställning med tre termer.
 • Kunna använda dig av olika strategier och visa hur du löser ett problem.
 • Göra och följa enklare talföljder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: