Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation, bokstäver och ord

Skapad 2019-09-02 21:35 i Björkås särskola Ludvika
Kommunikation, grovplanering 2020-2021 Bokstävers form, ljud och användningsområde
Grundsärskola 4 – 9 Kommunikation
Kommunikation, bokstävers form, ljud och användningsområde Att på ett lekfullt sätt bekanta sig med bokstävers form, ljud, användningsområde, samt ordbilder efter intresse.

Innehåll

Kommunikation

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att samspela med andra, kunna tolka olika former av kommunikation, samt kunna söka information. Dessutom ska eleverna ges möjligheter att kunna använda och känna igen ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation. 

Konkreta mål

 • Kunna känna igen bokstäver, form och ljud

 • Kunna känna igen ordbilder och ord

 • Kunna erfara något om hur man kan använda bokstäver och ord

 • Kunna skriva bokstäver och några ord på datorn

 • Kunna delta i att låna böcker på biblioteket

 • Kunna delta i att söka information från olika källor.
 • Använda längre meningar i din kommunikation.

Arbetssätt och undervisning

 I undervisningen kommer vi bl.a. att:

 • Arbeta med ordbilder på samlingen och på olika scheman
 • Läsa kapitelböcker för eleverna
 • Arbeta med bokstäver och ord i arbetsuppgifter, ipad och dator
 • Arbeta med olika läs- och skrivmaterial
 • Arbeta i olika tvärgrupper för att få inlärning på olika sätt.
 • Arbeta med bokstäver och ord på bildlektionerna i olika temaarbeten
 • Gå till Biblioteket och låna böcker
 • Söka efter information på schemat, internet, böcker och tidningar
 • Ta tillvara tillfällen som uppkommer där ord, text och bokstäver förekommer

Bedömning

 Bedömningen av elevernas kunskaper kommer att ske genom observationer och via  diskussioner i arbetslaget. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleverna utvecklat inom ämnesområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket för att kommunicera på ett nyanserat sätt,
  GrSär lgr11
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  1-9
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  KOM  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9

Matriser

KOM
Kunskapskrav kommunikation åk 4-7, grundsärskolan

Ännu ej grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Kommunikation
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
Tolka
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Tolka
Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
Tolka
Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
Språket
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Söka information
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
Kommunikationsverktyg
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Ord, begrepp & symboler
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: