Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia och religion, åk 4, Vikingatiden

Skapad 2019-09-02 21:52 i Danmarks skola Uppsala
Ett tema om Vikingarna för år 4
Grundskola 4 Historia
De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär 800-1100 efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden. Ordet ”viking” tros betyda ”från viken”, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla sig vid vikar och fjordar. I vikingatidens Europa kom ordet att betyda ”pirat”, eftersom nordborna blev mest kända för sina plundringståg. Men vikingarna var också mycket skickliga handelsmän, hantverkare, berättare, diplomater och upptäcksresande. Det och mycket mera ska du få chansen att få veta mera om under några veckor.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden.

Följande mål i det centrala innehållet i Lgr11 ligger till grund för arbetsområdetMålet med undervisningen

Undervisningen ska stimulera din nyfikenhet på våra förfäder från forntiden samt ge dig kunskap om hur människor levt under olika tidsperioder.

Under temats gång kommer du ges möjlighet att lära dig:

 • tidsperioden under forntiden
 • att vikingatiden var den senaste delen av järnåldern
 • människornas levnadsvillkor under vikingatiden ( mat, yrken, lekar, kläder, färdmedel mm)
 • städerna (Birka) betydelse under vikingatiden
 • vikingarnas resor och vad det betydde för människorna hemma och dit de reste.
 • vikingarnas geografi och hur de geografiskt reste och varför
 • vikingarnas gudar och andra gestalter - asatron
 • hur vikingarna kom i kontakt med kristendomen och hur Sverige började kristnas
 • att visa på spår efter vikingatiden - namn, spår i naturen, runskrift m.m.

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få arbeta på följande sätt:  Du får läsa och svara på frågor, se filmer, diskutera, lära dig nya ord och begrepp och att söka information i olika källor. Under arbetets gång dokumenterar du dina nya kunskaper i din SO-bok. Du skriver fakta och ritar bilder. Arbetet avslutas med ett skriftligt eller muntligt prov. Avslutningsvis får du göra en utvärdering av ditt arbete och vilka kunskaper du lärt dig under temats gång.

Bedömning

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna samt målen och kunskapskraven i matrisen nedan
Genom att delta aktivt i alla aktiviteter som ingår i temat, kan du visa att du har kunskaper om detta ämne. 
Jag kommer att titta på hur du deltar i de olika momenten samt att du är aktiv i samtal och diskussioner. Faktakunskaper kan du visa i provet som görs muntligt eller skriftligt. 
Du kommer att få utvärdera dig själv och ditt arbete.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vikingarna år4 vt13

Nivå 1
Nivå 2 Kunskapskrav för årskursen
Nivå 3
Historiska tidsperioder
Forntiden
Du kan placera ut vikingatiden på en tidslinje.
Resor
Känna till vikingarnas resor.
 • Hi  E 6
Du känner till att vikingarna reste ut i världen och vad de reste på.
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser dit vikingarna reste.
Du har kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel, kulturutbyte.
Städer
Känna till städerna betydelse
 • Hi  E 6
Du känner till någon viktig stad under vikingatiden
Du känner till Birka och vet att det var en viktig handelsplats under vikingatiden.
Du kan beskriva hur det såg ut på Birka. Hur människor levde där och hur de försvarade sig mot fiender.
Leva och samhälle
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
 • Hi  E 6
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har grundläggande kunskaper om hur människors olika levnadsvillkor såg ut under vikingatiden, Du kan redovisa muntligt/skriftligt.
Religion
Känna till asatron och de mest kända asagudarna och deras kännetecken.
 • Re  E 6
Du kan berätta några fakta om hur vikingarna såg på världen och nämna någon av de mest kända asagudarna vi namn
Du kan beskriva hur vikingarnas världsbild såg ut, samt känna till namnen och kännetecknen på några av de mest kända asagudarna.
Du kan utförligt beskriva vikingarnas tro och världsbild samt beskriva flera av asagudarna.
Spår från förr
Känna till vilka spår som finns kvar från vikingatiden.
 • Hi  E 6
Du kan ge exempel på någon vikingatida lämning.
Du kan berätta något om hur vikingar klädde sig, vad de åt och hur de bodde under vikingatiden samt berätta hur vi kan veta de sakerna.
Du kan ge flera exempel på spår som finns kvar än idag efter vikingarna - i tex namn eller i naturen.
Kristendomen
Känna till om hur det gick till när Sverige blev ett kristet land och hur människors liv förändrades i och med detta.
Du kan berätta något om hur Sverige gick från Asatro till kristendom under vikingatiden.
Du känner till flera fakta om hur det gick till när Sverige blev ett kristet land och kan berätta om det muntligt eller skriftligt. Du vet också något om orsaker och konsekvenser.
Du kan berätta detaljerat om hur det gick till när Sverige blev ett kristet land, vad som föranledde detta och vad det fick för konsekvenser för människor och deras liv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: