Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text om ett land

Skapad 2019-09-02 22:11 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du ska få lära dig hur du skriver en beskrivande text (faktatext) om ett land i Norden.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om

 • hur du skriver en faktatext om ett land,
 • hur innehållet i texten organiseras och presenteras
 • formulera jämförelser, så att textens fakta blir intressant och lättare att förstå.

 

Så här kommer vi arbeta

Vi kommer att arbeta i helklass, i par, mindre grupper och enskilt. Vi utgår ifrån läromedlet Zick Zack då vi arbetar med olika skrivövningar. Lärandet sker i olika steg; 1-4. Vi börjar att tillsammans titta på textens struktur och innehåll, gör övningar. Du tränar ihop med klasskamrater och till sist visar du på egen hand att du kan planera och beskriva ett land och göra jämförelser med andra länder.

Så här visar du dina förmågor

Du kommer som bedömningsuppgift att få skriva en egen faktatext som ska innehålla en rubrik och en inledande klassifikation. I din faktatext ska du ha med jämförelser och tydliga underrubriker för varje stycke. Du ska ha tänk på tempus och använt dig av ämnesspecifika ord.

Se matris för bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Beskrivande text- ett land

Innehåll

Jag behöver träna mer
Jag är nästan helt säker
Jag är säker
Jag är helt säker
Jag håller mig huvudsakligen till ämnet och ger mycket kortfattad information.
Jag håller mig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Jag håller mig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.
Jag utvecklar ämnet och ger omfattande information på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Struktur

Jag behöver träna mer
Jag är nästan helt säker
Jag är säker
Jag är helt säker
Rubrik och underrubriker
Texten saknar rubrik och- eller underrubriker.
Texten har rubrik, inledning och innehåll.
Texten har rubrik, underrubriker, inledning och innehåll. Texten är styckeindelad.
Texten har rubrik, underrubriker, inledning, och innehåll. Jag organiserar fakta i innehållsligt avdelade stycken, som följer på varandra i logisk ordning.
Klassifikation
Jag har inte skrivit en klassifikation.
Jag försöker skriva en klassifikation.
Jag skriver en inledning med en klassifikation.
Jag skriver en inledning med en tydlig klassifikation som är relevant för ämnet.
Beskrivning
Min faktatext är kortfattad och jag tar med oviktig information.
Min faktatext innehåller enkla beskrivningar och förklaringar. Jag väljer ut och utvecklar några delar av ämnet.
Min faktatext innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag beskriver rätt och detaljerat olika delar av ämnet.
Min faktatext innehåller välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag inkluderar detaljerad information som är vald på grund av sin relevans för ämnet. Organiserar fakta i innehållsligt avdelade stycken, som följer på varandra i logisk ordning.

Språkliga drag

Jag behöver träna mer
Jag är nästan helt säker
Jag är säker
Jag är helt säker
Tempus
Jag har svårigheter att hålla samma tempus (oftast presens) igenom hela texten.
Jag håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Jag håller samma tempus i hela texten.
Jag håller samma tempus och förstår betydelsen av vilket tempus som väljs (vanligtvis presens men preteritum för tillbakablickar och historiska texter).
Ordval
Ordvalet är enkelt. Jag använder nästan inga ämnesspecifika ord.
Ordvalet är enkelt och jag använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Ordvalet är varierat och passar en faktatext. Jag använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Ordvalet är varierat och passar en faktatext. Jag använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord samt allmängiltiga ord.
Jämförelser
Jag gör inga jämförelser och/eller beskriver inget geografiskt läge.
Jag gör enstaka jämförelser och beskriver något geografiskt läge.
Jag gör jämförelser och beskriver beskriver geografiska lägen för att förtydliga innehållet. Försöker göra jämförelser som hjälper läsaren att förstå innehållet.
Jag visar att jag förstått att jämförelser och geografiska beskrivningar kan användas för att förtydliga innehållet och använder ett för jämförelser och geografiska beskrivningar väl avvägt språk.
Stavning
Jag har svårt att stava och använda rätt meningsbyggnad.
Jag stavar de flesta orden rätt och har oftast rätt meningsbyggnad.
Jag stavar alla ord rätt och har rätt meningsbyggnad.
Jag stavar alla ord rätt, har rätt meningsbyggnad och skriver varierade meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: