Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2019-09-02 22:33 i Jumkils skola Uppsala
Planering i svenska för årskurs 2, utifrån arbete med bland annat Prima Svenska 2.
Grundskola 2 Svenska

Under årskurs 2 kommer vi att arbeta med ämnet svenska på många olika sätt.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

 • Läsa enkla texter och böcker med flyt
 • Förstå det jag läser och kunna återberätta och svara på frågor
 • Hitta strategier att använda när jag fastnar i min läsning eller inte förstår
 • Skriva olika slags texter, exempelvis berättelser och faktatexter
 • Skriva med en tydlig handstil samt bli trygg i att skriva på dator
 • Markera meningar med stor bokstav och punkt samt göra tydliga mellanrum mellan orden
 • Lära mig att stava vanligt förekommande ord
 • Kunna lyssna och återberätta/sammanfatta
 • Kunna berätta om något jag varit med om eller vad jag tycker och tänker om något
 • Kunna ge och ta instruktioner

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Undervisningen i ämnet svenska kommer bestå av flera olika moment, däribland:

 • Arbete med läromedlet Zick Zack läsrummet och Zick Zack skrivrummet.
 • Högläsning och textsamtal
 • Enskild läsning och parläsning
 • Olika skrivuppdrag
 • Redovisningar av olika saker
 • Filmvisning

 

 

 

 

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska åk 2-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Lässtrategier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Resonera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Elevnära texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Berättande texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Söka information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Ämnesspecifika ord & begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Kombinera text och bild
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Ge omdömen, bearbeta och förtydliga
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Samtala om elevnära frågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Berätta tydligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Ge och ta muntliga instruktioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: