Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Densitet, Tryck, Värme, Väder

Skapad 2019-09-02 22:58 i Björkvallsskolan Uppsala
Densitet, tryck, värme, väder
Grundskola 7 – 8 Fysik
Varför flyter trä men stenar sjunker i vatten? Vad är skillnaden på värme och temperatur? Vad gör att man kan åka skidor uppe på snön? På vilka sätt kan värme transporteras? Hur uppstår väder? Dessa frågor kommer du att kunna svara på efter detta moment.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Laborationer (praktiskt arbete, rapportskrivande och planering av laborationer)
 • Arbeta med instuderingsfrågor.
 • Quiz med Socrative.

När arbetsområdet är avslutat ska du:

 • Förstå vad som menas med ett materials densitet (täthet).
 • Kunna räkna ut densitet om du känner till massan och volymen.
 • Avgöra vilket material som hamnar överst beroende på vilken densitet det har (t.ex. vad som flyter i vatten och vad som sjunker).
 • Ge exempel på någon konsekvens av värmeutvidgning.
 • Förstå hur vätsketermometrar fungerar.
 • Veta på vilka tre sätt värme kan spridas.
 • Känna till skillnaden mellan temperatur och värme.
 • Förstå förhållandet mellan kraft, area och tryck.
 • Ge exempel på någon konsekvens av tryck.
 • Kunna räkna ut trycket om du känner till kraften och arean.
 • Använda partikelmodellen för att förklara densitet, värme och tryck.
 • Känna till kopplingen mellan väder, värme och tryck.
 • Kunna dra slutsatser från laborationer i fysik.
 • Kunna föreslå förbättringar av laborationer.
 • Kunna skriva en metod i en laboration.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: