Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns integritet Lyan ht 2019

Skapad 2019-09-03 06:09 i Förskolan Logården Östhammar
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Vi lägger fokus på barns integritet . För att kunna arbeta med integritet känner vi att vi måste skapa barn med stark självkänsla och prata om känslor.

Innehåll

Syfte

 

Att arbeta med barnens integritet är en viktig del i vårt arbete med att skapa trygga, självsäkra barn som är medvetna om sina egna rättigheter (och skyldigheter). Under föregående år hade vi ,förutom det dagliga arbetet, extra fokus på integritet under några veckor, något som vi uppfattade uppskattades både av barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Arbetet med integritet sker även i år löpande men under de två veckor har vi extrafokus då allt pedagogiskt arbete riktas mot integritet. Under dessa veckor arbetar vi med vårt material  såsom böcker ( Tryggboken mm), filmer (värsta bästa vänner) och musik (stopp min kropp).

 

Vad är integritet för oss?

Integritet för oss är att varje barn bestämmer över sin egen kropp och är medveten om att barnet har rätt att säga nej om det är något de inte vill.

Hur ska vi arbeta med integritet? 

 

- Stärka barnens självkänsla genom att bekräfta barnen vid samlingar mm

- Vid toalettbesök frågar vi barnen hur de vill ha det t.ex. hjälpa till med byxorna, stängd eller öppen dörr, pedagog med eller vänta utanför. Dessutom går alltid bara ett barn i taget på varje toalett

- Blöjbyten sker utan närvaro av andra barn. Barnet som byter blöja ska inte behöva ha andra barn i närheten.

- Om en vikarie som inte är välbekant för barnen blir ensam på avdelningen så slår vi ihop avdelningarna och samarbetar.

- Om vi busar eller kittlar ett barn så slutar vi omedelbart när barnet säger nej/stopp/sluta - även om barnet skrattar.

- Vi strävar efter att alltid fråga barnen om det är ok att vi knäpper kort eller filmar dem i olika aktiviteter.

- Vi stjäl aldrig kramar eller pussar från ett barn. Vi kramar barnen när de själva vill. Vi tvingar aldrig barnen att kramas som förlåt.

- Vi lär barnen "Stopp min kropp", att barnen har rätt att bestämma själva över sin kropp och att de har rätt att säga ifrån.

- Vi kommer läsa böcker, sagor och lyssna på musik som synliggör integritet.

- Vi kommer att prata om känslor. Hur olika känslor känns eller kanske ser ut. Att det är viktigt att lyssna på varandra. Att det är ok att vara arg eller ledsen. 

- Vi respekterar varandra - både barn och pedagoger.

- Vi pratar om skillnaden mellan att skvallra och att berätta för att barnen skall våga berätta även svåra saker.

Vilket material skall vi använda?

- Vi arbetar vidare med vår kompisBamse som hjälper oss att tala om hur vi skall vara mot varandra. Där framgår bl.a. att vi slutar när kompisen säger stopp

- Stopp min kropp, arbetsmaterial med sång, målarbilder och texter

- Nej eller okey, en bok som hjälper oss att veta vad som är ok beteende från vuxna

- Känslokort som visar olika känslor

- Tryggboken

- Värsta bästa vänner , korta tv-avsnitt som på ett lekfullt sätt med hjälp av dockor tar upp olika dilemman

Hur och när ska arbetet följas upp? Samt av vem?

Arbetslaget följer regelbundet upp arbetet under terminens gång. Uppföljning sker i våra samtal och på Unikum 2020-01-07 Vi harunder året arbetat kontinuerligt med integritet med ett extra fokus under två veckor på hösten. Då arbetade vi extra mycket med känslor, via böcker, samtal och känslopyssel. Vi upplever att vi hittat ett arbetssätt som fungerar bra och uppskattas av barnen och kommer därför att ha ett liknande upplägg under nästkommande år.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: