Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklek

Skapad 2019-09-03 07:36 i Förskolan Nallegården Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Barnen ska på ett lustfyllt och lekfullt sätt få utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Innehåll

Nuläge

Vi ser att det finns ett behov av att arbeta lite extra med språk och begrepp på ett lustfyllt sätt i en liten grupp 

Mål

Vart ska vi? Våra konkretiserade mål för den här planeringen/aktiviteten.

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika  sammanhang och med skilda syften,

• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

• förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, 

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

• intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att  förmedla budskap, 

 

Syfte 

Att på ett lekfullt sätt berika och utveckla språket

Genomförande

Vi kommer på ett lekfullt sätt berika och utveckla språket genom att läsa böcker, prata om bilder, använda digitala bilder samt vanliga föremål, spela spel, sång och ramsor

Vi arbetar med munmotoriska övningar och kommer använda tecken som stöd. Vi uppmuntrar barnen att kommunicera med varandra och sätta ord på sina känslor och uppfattningar.

Språkleken kommer vara på tisdag fm.

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att fotografera, filma, anteckna och sedan lägga in det i unikum.

Utvärdering och Reflektion

 Vi utvärderar regelbundet på vår reflektionstid och utifrån olika frågeställningar som tex. Ser vi någon skillnad på barnens språkutveckling och uttal före och efter vi arbetat med detta? Hur var upplägget för temat? Hade vi kunnat göra något annorlunda och i så fall vad?

Ansvar

Ansvarig pedagog

Koppla läroplansmål nedan.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: