Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Skapad 2019-09-03 07:38 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

 • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
 • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
 • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
 • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
 • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
 • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
 • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
 • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:   Malin, Veronica   

Vecka:      36

Mål- och kunskapsområde:   Språk/värdegrund   

Nyfikenhetsfråga:    Kroppen  

 

Barnets gör: Ritar och pratar om,  samt benämner de olika organen/kroppsdelar på en figur ritad med gatkritor ute på gården.

     

Pedagogerna tänker: Några barn vet var hjärtat sitter medans ett barn ritar hjärtat på knät, ingen protesterar när barnet ritar hjärtat på knät. Vi ville med denna uppgift se vad barnen hade för förförståelse över kroppen och dess organ. Vi såg att vi måste prata om var hjärtat sitter samt lyssna och klappa hjärtats rytm mera. 

     

Analys/sammanställning lärande: Barnen fick en introduktion samt förförståelse över hjärtats placering samt dess rytm.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg? Vi pratar mera om var hjärtat sitter, ritar av barnen på papper och fäster dessa figurer på väggen. Sedan får barnen rita sina egna hjärtan och fästa dessa på sin egen figur. Vi kommer även lyssna samt klappa hjärtrytmen mera för att förstå att hjärtat inte klappar så fort som många av barnen först trodde.

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: