Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

värdegrund

Skapad 2019-09-03 08:01 i 183371 Förskolan Håven Stockholm Farsta
Förskola
vi vill skapa en trygg grupp där barn känner sig delaktigt i sin vardag och där barnen känner glädje att vistas på förskolan.

Innehåll

 

Blåklint

Barnen gör sin egen dokumentation

 

 • Rita

 • Måla

 • Skapa

 

Barnen utgår från sig själva t.ex. vad de gillar för mat, språk de talar, intressen, förväntningar på förskolan osv.

 

 

 

Sedan skriver vi ner deras tankar och reflektioner kring deras dokumentationer. De som vill kan presentera det för de övriga barnen i reflektion.

 

 

 Blåklocka

 

 

Barnen målar tillsammans på ett stort papper. Sedan de som vill klistra en bild på sig själv på kollaget. Pedagogerna tar bild på rummet och tillgänglig material samt på olika delar av gården som sedan klistras på kollaget.

 

 

 

Sedan skriver vi ner deras tankar och reflektioner kring deras dokumentationer. De som vill kan presentera det för de övriga barnen i reflektion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation (Lpfö 18).

 

 

Mål: (likabehandligsplan/Fn barnkonvention)

 

 • Bedriver en verksamhet där alla barn känner sig trygga och trivs

 • Miljö och material utformas utifrån barnens behov och önskemål

 • vidareutveckla en verksamhet där barn upplever meningsfulla sammanhang, delaktighet och att olikheter respekteras

 • Reflektera över och synliggöra både egna och andras attityder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: