Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hällby förskola: Jag kan själv!

Skapad 2019-09-03 08:13 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Hos oss pågår undervisning hela dagen och vi hittar lärsituationer i mycket. Hos oss vill vi att barn ska känna tilltro till sin egen förmåga. Självständighet genererar självförtroende och det vill vi erbjuda alla!

Innehåll

 

JAG KAN SJÄLV!

Bakgrund:

 

På Hällby förskola arbetar vi kontinuerligt med barns inflytande och delaktighet. Förskolan ska erbjuda barn en trygg omsorg och spelar en viktig roll för att bidra till att grundlägga barns trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnens välbefinnande och trygghet (Lpfö18, s. 13). Läroplanen lyfter att alla barn i förskolan ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen (Lpfö18). När vi arbetar med att stärka barnens självständighet får de reellt inflytande över sin egen situation och förhoppningen är att det ska stärka barnens självförtroende.

 Under en dag hos oss finns det flera situationer som vi väljer att betrakta som lärsituationer, exempelvis pedagogisk lunch, hallsituationen, hygien med mera. Här ges vi goda möjligheter att jobba med det enskilda barnets lärande eftersom barnet själv får möjlighet att vara självständig och stöttas i att övervinna flera moment. När barn tror på sin egen förmåga kan det stärka dem och förhoppningsvis bidra till en ökad delaktighet och ett ökat inflytande och självförtroende i flera situationer. På Hällby förskola vill vi att alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara en tillgång i gruppen. 

 

Syfte:

 

Vi ska arbeta för att ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga (Lpfö18, s. 13).

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och spelar en viktig roll i grundläggandet av barnens trygghet och självkänsla (Lpfö18, s. 10).

Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla sin identitet och trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet (Lpfö18, s. 13).

 

Målkriterier:

Vi vill:

 

  • Uppmuntra barnen till att prova själva
  • Förstärka barnens tilltro till den egna förmågan
  • Att barnen ska kunna klä på- och av sig själva

·       Ha tid för varje barn i skötrummet

 

·       Alltid ha en pedagog tillgänglig när barnen befinner sig i en hygiensituation

 

·       Vägleda barnen att göra det mesta själva

Skapa ett måltidsklimat där den pedagogiska lunchen blir positivt laddad

* Som vuxen vara behjälplig utan att ta över

 

 

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 

·       Genom positiv förstärkning uppmuntra barnen till att vilja prova själva och uppmärksamma när de lycka

* Dela upp gruppen när vi går in- och ut

  • I hallen visa hur de kan använda hjälpmedel och tekniker (med sin egen kropp) som ex stövelknekten, turordning (ex ta av díg västen innan du tar av dig jackan, ta på dig vantarna efter att du tar på dig skorna), visa på "hällan" på jackan hur den kan hängas på kroken osv.
  • introducera barnen succesivt i rutiner, till exempel: börja med att kasta blöjan själv och för att i slutändan kunna klara alla stegen på egen hand.
  • I matsituationen: låta barnen lägga upp maten själv, duka av.
  •  Använda oss av den pedagogiska lunchen som ett tillfälle att konversera med de barn som vi sitter med. 

 

 

·       Dela in barnen i mindre grupper när vi är i skötrummet

 

·       Succesivt lära barnen vad som förväntas av dem i skötrummet för att de på egen hand ska kunna klara alla stegen själva: ta av sig kläderna, ta av sig blöjan, kasta blöjan i soporna, sitta på pottan/toaletten, ta fram en ny blöja, ta på sig blöjan, ta på sig kläder, tvätta händerna, torka händerna

 

·       Genom positiv förstärkning uppmuntra barnen till att vilja prova själva och uppmärksamma när de lyckas

 

* Tillgängliggöra blöjor, tvål och så vidare i barnens höjd så att de kan använda sig av det själva

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: