Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och Energikällor. Åk. 5

Skapad 2019-09-03 08:14 i Herrängens skola Stockholm Grundskolor
En lektionsserie om energi och energikällor som avslutas med en paneldebatt där eleverna får argumentera för en tilldelad energikälla
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Fysik
I den här lektionsserien kommer ni lära er mer om energi och olika energikällor. Vi kommer till exempel prata om energiprincipen, energiformer, diskutera för- och nackdelar med olika energikällor och diskutera hur vi tror framtidens energianvändning kommer att se ut. Lektionsserien kommer avslutas med att ni får samla alla era kunskaper om energi och energikällor och använda dem i ett grupparbete där ni i en paneldebatt ska argumentera för en tilldelad energikälla.

Innehåll

 

Energi/energikällor - Elevplanering

 

 

Lektionsmål

Att göra

Missat lektionen?

 

Lektion 1 v. 35

Få en inblick i energiprincipen, förstå att energi inte skapas eller förstörs utan omvandlas.

1.     Genomgång/diskussion s. 70- 71.

2.     Arbete med AB 1.

3.     Genomgång/diskussion s. 72-73

4.     Arbete med AB 2

Läs sid. 70-73.

 

Lektion 2 v. 35

Lära sig om energiprincipen och olika energiformer.

 

Lära sig om förnybara och icke förnybara energikällor.

1.     Repetition av föregående lektion (energiprincipen och energiformer). S. 70-73

2.     Genomgång/diskussion energikällor s. 78-79.

3.     Gör AB 3 om ni inte gjorde det lek 1

Läs sid. 78-81

 

Lektion 3 v. 36

Identifiera fördelar och nackdelar hos olika energikällor.

 

 

1.     Repetition av föregående lektion (Energikällor).

2.     Läs och arbeta med AB 4

3.     Genomgång/diskussion s. 80-81.

4.     Pararbete med AB 5.

 

Läs sid. 78-81

 

Lektion 4 v. 36

 

Identifiera fördelar och nackdelar hos olika energikällor.

 

Resonera kring framtidens energikälla

1.     Diskussion källkritik och intresseaktörer.

2.     Grupparbete energikällor

Läs sid. 78-81

 

Lektion 5 v. 37

 

Identifiera fördelar och nackdelar hos olika energikällor.

1.     Fortsätta grupparbete energikällor.

2.     Förberedelse inför paneldebatt

 

Läs sid. 78-81

 

Lektion 6 v. 37

 

 

1.     Paneldebatt

2.     Kunskapstest

 

 

 

Lektion 7 v. 38

 

 

Introduktionslektion av nästa arbetsområde: Kroppen

 

Förberedelser inför paneldebatt

Er uppgift är att förbereda er för att kunna bemöta och framföra argument för er energikälla i en paneldebatt. För att ta reda på information har ni möjlighet att söka fakta på internet, maila företag knutna till de olika energikällorna och ringa telefonsamtal. Var noga med att hänvisa era källor och var försiktiga med vilka källor ni använder er av, är till exempel källor som ”viälskarkärnkraft.se” en trovärdig källa att använda vid argument för- eller emot fler kärnkraftverk? Nedan hittar ni frågor som kan vara bra att besvara för att komma förberedd till debatten.

 

v  Är din energikälla förnybar eller icke förnybar?

 

v  Hur fungerar din energikälla? Hur används energin från din energikälla? Används den i Sverige? Var i Sverige i sådana fall?

 

v  Vad finns det för fördelar med att använda din energikälla? Försök åtminstone hitta tre stycken argument som du kan hänvisa till naturvetenskaplig fakta.

 

v  Vad finns det för nackdelar med din energikälla?

 

v  Vilken annan viktig och intressant information finns det om energikällan?

 

v  Beskriv hur energikällan påverkar miljön.

 

v  Hur skulle du påverkas om energikällan blir vanligare där du bor?

 

v  Hur kommer framtidens energianvändning se ut? Kommer din energikälla vara en del av det?

 

v  Vad tror ni att motståndarnas tre bästa argument mot er energikälla kommer att vara? Försök bemöta dem!

 

v  Försök också att hitta argument som lyfter fram nackdelar med motståndarnas energikällor. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppgift 5 – Framtidens energi och framtidens energikällor.

 

Hur kommer egentligen framtiden att se ut? Diskutera och skriv ner dina tankar tillsammans med din bänkkamrat och förbered dig på att redovisa inför klassen

 

Exempel på frågor ni kan beröra:

 

Ø  Vad kommer framtidens bilar drivas av? Fördelar/nackdelar?

 

Ø  Tror ni vi kommer behöva producera mer el i framtiden?

 

Ø  Vem bestämmer hur framtidens energisystem kommer se ut? Kommer det se likadant ut i hela världen tror ni?

 

Ø  Kommer vi fortsätta använda oss av fossila bränslen? Varför/varför inte?

 

Ø  Varför tror ni att vi fortsätter att använda oss av icke förnybar energi? Tror ni alla tycker det är bra att vi slutar använda olja och uran till exempel?

 

Ø  Tror du att du kommer att behöva ändra din livsstil i framtiden på grund av förändringen av energisystemet och de energikällor vi kommer kunna använda oss av?

 

Ø  Spelar det estetiska någon roll vid valet av framtidens energikällor? Vill man t.ex. ha vindkraftverk runt husknuten? Vill man ha solpaneler över hela taket? Osv.

”Jag tycker gott att vi kan använda oss av så mycket fossila bränslen vi vill. De bidrar visserligen till ökning av koldioxidhalten, men snart tar de

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

NO Fy
Energi och Energikällor. Åk. 5

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Fysikaliska fenomen
Kan ge exempel på någon energikälla och någon energiform. Kan förklara energins oförstörbarhet genom energiprincipen. Kan ge något exempel på hur vi människor är en del av energianvändningen. Hur kan till exempel ett vindkraftverk gör så att vi kan ladda telefonen?
Kan ge flera exempel på energikällor och energiformer samt ge exempel på hur de samverkar. Kan tydligt förklara energin oförstörbarhet genom energiprincipen. Kan ge flera exempel på hur vi människor är en del av energianvändningen. Hur kan till exempel ett vindkraftverk gör så att vi kan ladda telefonen?
Begrepp
Använda relevanta ord och begrepp för att kunna beskriva och reflektera över energikällors för- och nackdelar.
Använder vardagsspråk
Använder ämnesspecifika begrepp.
Miljö
Beskriva och reflektera över vilken påverkan energianvändningen i framtiden har på samhället och vår miljö.
Kan förklara vad som menas med att en energikälla kan vara förnybar och icke förnybar och ge något exempel på dessa energikällor. Kan ge något exempel på för- och nackdelar med hur framtidens energianvändning kan påverka vår miljö och vårt samhälle.
Kan förklara vad som menas med att en energikälla kan vara förnybar och icke förnybar och ge flera exempel på dessa energikällor. Kan ge flera exempel på för- och nackdelar med hur framtidens energianvändning kan påverka vår miljö och vårt samhälle. Kan resonera i flera led med hjälp av argument som belyser flera aspekter ”å ena sidan – å andra sidan”.
Argument
Framföra och bemöta åsikter grundade i naturvetenskaplig information.
Kan bemöta och framföra enkla åsikter och argument kring energianvändningen med till viss del anknytning till relevanta källor med naturvetenskaplig information
Kan med tydlighet bemöta, framföra och bygga vidare på åsikter och argument kring energi och energianvändning med tydlig anknytning till relevanta källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: