Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från första människorna till kolonialismen.

Skapad 2019-09-03 08:28 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
I moment 1 i historia ska du få utveckla din historisk referensram, se hur individer och civilisationer blivit påverkade av varandra, öva på att se orsaker till och konsekvenser av förändring samt öka din förståelse för hur människors värderingar kan påverkas av den tid de lever.

Innehåll

Vad ska vi göra?

Vi börjar terminen med att arbeta med historia och för att utveckla din historiska referensram börjar vi från början. Vi arbetar oss fram kronologiskt och går igenom livet från stenålder till kolonialismens start för att djupdyka i kolonialism och den ökande världshandeln under 1500-1700 talet.

Vi kommer också prata om olika högkulturer som existerade under den tid då vi i Europa levde som jägare, samlare och jordbrukare.

 

Varför?

För att utveckla en historisk referensram, se hur individer och civilisationer blivit påverkade av varandra, öva på att se orsaker till och konsekvenser av förändringar samt öka förståelse för hur människors värderingar kan påverkas av den tid de lever i för att förstå varför människor agerade som de gjorde under olika tidsepoker.

Med kunskap om historiska händelser och agerande kan vi förstå varför t.ex. vissa ord är så laddade och förstå vilket förtyck vissa grupper utsatts för samt vilka konsekvenser vi ser av det än idag. Vi kan också se kunskapsutvecklingen och följa olika utvecklingslinjer från de första människorna till idag.

 

Hur ska vi göra?

Vi kommer ha en hel del genomgångar, se film, diskutera, läsa i läroboken, arbeta med värderingsfrågor och gruppuppgifter.

 

Förmågor vi fokuserar på.

Utveckla en historisk referensram.

Förklara vad som händer under tidsperioden.

Resonera, t.ex. genom att jämföra olika epoker och kulturer men också genom att lyfta fram orsaker och konsekvenser.

Använda begrepp som t.ex. kontinuitet och förändring.

 

Så här får du visa mig din kunskap.

Du har alltid chansen att visa mig dina kunskaper på lektionerna! Ta den chansen :) Det gör du såklart genom att räcka upp handen för att svar på frågor, och delta i diskussioner och samtal. I slutet av arbetsområdet kommer vi också arbeta med två essä-uppgifter då du förväntas visa din kunskap skriftligt. 

1. Du ska beskriva koloniseringen och triangelhandeln. Du ska i ditt svar få med fakta men också visa att du kan plocka fram orsaker till och konsekvenser av kolonisering och triangelhandel. Dessutom ska du få med i ditt svar hur livet förändrades både för européerna men också för t.ex. afrikaner som togs till slavar och för urbefolkningen i Nord och Sydamerika. 

2. Du ska försöka beskriva hur människorna under tidig modern tid kunde tycka att det var okej med slavhandel och vilka konsekvenser det lett till.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Kunskapskrav Historia moment 1

På väg
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Kunskaper
Kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har grundläggande kunskaper.
Eleven har goda kunskaper.
Eleven har mycket goda kunskaper.
Orsak och konsekvens
Resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Historisk empati/inlevelse
Förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Begreppsförmåga
Använda historiska begrepp i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: