Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden och klimatet

Skapad 2019-09-03 08:30 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Geografi
Varför ser klimatet ut som det gör i olika delar av världen och hur påverkar det människor och djur som bor där? Hur påverkar vi människor klimatet och den natur som finns på jorden genom vårt sätt att leva? Varför ser jordklotet ut som det gör? Det här kommer du att få lära dig mer om under detta arbete.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • vad som utmärker de olika klimatzonerna
 • hur klimatet påverkar naturen.
 • vad som är typiskt för olika naturområden på jorden
 • hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling
 • hur jorden förändras genom människors påverkan
 • hur jordytan påverkas av inre och yttre krafter
 • centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • ha lärarledda genomgångar
 • se på film
 • arbeta enskilt,  i par och grupper
 • läsa i läroböcker
 • svara på frågor
 • diskutera

 

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och efter att arbetet avslutats. Det är viktigt att du är delaktig i samtal och diskussioner.

Jag kommer att bedöma om du:

 • förstår innebörden av områdets ord och begrepp och att du kan använda dem i nya sammanhang
 • kan beskriva hur och varför klimatet skiljer sig mellan olika platser på jorden
 • kan beskriva olika naturtyper på jorden, samt hur klimatet påverkar naturen
 • kan beskriva hur jorden ser ut inuti och utanpå samt hur jordens krafter kan förändra naturlandskapet.
 • vet vad hållbar utveckling är och hur vi människor kan påverka den.

Tidsplan / Lektionsplanering:

Skriv under hur lång tid du kommer att arbeta med området, Ht-19

Begreppslista:

 • Klimatzoner (polarzon, tempererad zon, tropisk zon, subtropisk zon),
 • naturtyper (tundra, stäpp, savann, regnskog, öken, barrskog, lövskog, odlad mark, berg), 
 • ekvatorn
 • växthuseffekten
 • inre (endogena) krafter
 • yttre (exogena) krafter
 • kontinentalplatta
 • hållbar utveckling
 • producera
 • transportera

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Jorden och klimatet

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
TILLÄMPA KUNSKAPER Förståelse för de nya ord och begrepp som vi gått igenom i arbetsområdet
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du visar på viss förståelse för ord och begrepp.
Du visar på god förståelse för ord och begrepp samt sätter in dem i ett sammanhang.
Du visar på mycket god förståelse för ord och begrepp samt sätter in dem i ett sammanhang.
Bedömning
Förståelse för de övergripande begreppen klimatzoner, naturtyper, jorden inre och yttre krafter samt hållbar utveckling
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du har vissa grundläggande kunskaper inom ämnet och kan redogöra för en del fakta .
Du har goda kunskaper inom ämnet och kan redogöra för faktan på ett enkelt sätt.
Du har mycket goda kunskaper inom ämnet och kan redogöra för faktan på ett välutvecklat sätt.
Bedömning
SE LIKHETER OCH SKILLNADER Kunna göra jämförelser mellan olika klimatzoner
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan göra enstaka enklare jämförelser mellan klimatzonerna.
Du kan göra flera enklare jämförelser mellan klimatzonerna .
Du kan göra flera reflekterande jämförelser mellan klimatzonerna dvs visa på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta.
Bedömning
TOLKA OCH ANALYSERA Förklara hur människa och natur samspelar samt vilka konsekvenser människors handlande kan få för natur och miljö.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du beskriver händelser/skeenden och förklarar med hjälp orsaker till varför det inträffar.
Du beskriver händelse/skeenden och förklarar enstaka orsaker till varför det inträffar.
Du beskriver händelser/skeenden och förklarar flera tydliga orsaker till varför det inträffar.
Bedömning
Kan ge exempel på vad man själv samt olika organisationer kan göra för att förbättra miljön.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan namnge någon organisation som arbetar för miljön.
Du kan namnge någon organisation som arbetar för miljön samt förklarar vad organisationen gör för att förbättra miljö och människors levnadsvillkor i utsatta områden.
Du kan namnge någon organisation som arbetar för miljön samt på ett tydligt sätt förklara vad organisationen gör för att förbättra miljö och människors levnadsvillkor i utsatta områden. Ger exempel på vad man själv kan göra för att förbättra miljön
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: