Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi är vattnets fritids

Skapad 2019-09-03 08:55 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola F
Vi är vattnets fritids och nu lär vi känna varandra!

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta: 

       Vi kommer att:

 • Leka charader
 • Diskutera känslor 
 • Visa film om känslor 
 • Rita porträtt om känslors olika ansiktsuttryck 
 • Läsa en bok och diskutera vad barnen får för känsla 
 • Skapa en representationsvägg som representerar vattnets fritids där vi målar ett hav och vad som finns i det
 • Vi kommer arbeta med månadens värdegrundsord, Känslor
 • Repetera KiVa 
 •  Leka lekar tillsammans, gå igenom regler och träna på att vara i grupp.
 • Sjunga sånger på temat

 

Du kommer att vara delaktig och ha inflytande på aktiviteterna genom:

 • Välja redskap och lekar att leka med
 • Diskussioner och samtal kommer utgå från barnens tankar och idéer
 • Följer gruppens behov och intresse i lekar och planering 

Koppling till skolans undervisning:

 • Repetera KiVa
 • Fortsätta värdegrundsarbetet som pågått under skoldagen exempelvis charader

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: