👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Befolkning, rättsystem och politiska ideologier v34-40

Skapad 2019-09-03 08:58 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vi kommer under v34-40 att prata om världens befolkning, rättssystemet i Sverige samt politiska ideologier. Undervisningen kommer att utgå ifrån olika begrepp som ska kunna placeras in i ett sammanhang som skapar en förståelse.

Innehåll

Pedagogisk planering: Samhällskunskap 

Syfte

Att utveckla förmågan att:

-öka förståelsen för individer med olika bakgrund

-förstå hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda

-reflektera över hur individer och händelser

-uttrycka dina åsikter och tankar

-sök information om samhället från medier, internet och andra källor

-källkritiskt granska

 

 Genomförande

Genomgångar, par- och gruppövningar samt filmer

 

Bedömning

Muntlig redovisning om en bild genom en gemensam power-point.

Skriftlig bedömning: En skriftlig fråga per lektion som bedöms.

Muntlig diskussion: Eleverna förbereder frågor.