Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets ursprung, ekosystem och ekologisk hållbarhet

Skapad 2019-09-03 08:58 i Högastensskolan Helsingborg
Livets ursprung, ekosystem och ekosystemtjänster
Grundskola 6 Biologi
Hur startade livet på jorden och vad hände sedan? Hur fungerar livet i naturen idag vad är ett ekosystem? Vad är ekologisk hållbarhet?

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

 • livets utveckling
 • ekosystem
 • näringsväv
 • Carl von Linné och Charles Darwin
 • ekologisk hållbarhet

På lektionerna kommer vi att:

 • läsa texter
 • se film
 • diskutera
 • göra undersökningar
 • göra dokumentationer
 • träna på att förklara begrepp

I temat kommer följande bedömas:

Din förmåga att...

 • redogöra för samband i naturen med hjälp av biologins begrepp
 • redogöra för människans påverkan och beroende av naturen
 • redogöra för organismers anpassningar till olika livsmiljöer
 • redogöra för någon naturvetenskaplig upptäckt
 • genomföra fältstudier och undersökningar samt dokumentera dessa

 

Tips på några viktiga begrepp:

organism, ekosystem, näringskedja, näringsväv, producent, konsument, toppkonsument, nedbrytare, näringsämnen, ekologisk hållbarhet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Livets ursprung, ekosystem och ekologisk hållbarhet

E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och om några naturvetenskapliga upptäckter.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och om några naturvetenskapliga upptäckter.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och om några naturvetenskapliga upptäckter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: