Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2019-09-03 09:08 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Likformighet är ett viktigt matematiskt begrepp. Att figurer är likformiga betyder att de har samma form och att dess sidor därför är proportionella med varandra. På det sättet sammanflätas här begrepp inom skalaberäkning, proportionalitet och geometri. Vi kommer också arbeta med symmetri. I arkitektur och konst eftersträvas ofta likformigheter och symmetrier då det mänskliga ögat upplever att dessa faktorer bidrar till skönhet.

Innehåll

Geometri

Rålambshovsskolan Ma år 9 ht2019

image

 

Likformighet är ett viktigt matematiskt begrepp. Att figurer är likformiga betyder att de har samma form och att dess sidor därför är proportionella med varandra. På det sättet sammanflätas här begrepp inom skalaberäkning, proportionalitet och geometri. Vi kommer också arbeta med symmetri. I arkitektur och konst eftersträvas ofta likformigheter och symmetrier då det mänskliga ögat upplever att dessa faktorer bidrar till skönhet.

 

 

 

Efter den här kursen ska du:

˜      kunna beskriva figurer som är likformiga och kongruenta

˜     känna till vad som gäller för likformiga trianglar (sidor och vinklar)

˜     kunna tillämpa längd-, area- och volymskala för beräkningar

˜     förstå och kunna använda topptriangelsatsen

˜     förstå och kunna använda Pythagoras sats

˜     kunna lösa vardagsproblem som handlar om geometri och likformighet

˜     kunna argumentera för dina lösningar begripligt och korrekt

 

˜      kunna ange hur många symmetrilinjer en figur har

˜     kunna beräkna en figurs rotationsordning med hjälp av formeln

 

 

Arbetssätt

·      Litteratur: Prio Matematik kap 3

·     Länkar: www.webbmatte.sehttp://www.matematikbokenxyz.se/elever/filmer.html

 

 

 

Bedömning

Utifrån kunskapskraven i matematik kommer det att bedömas hur du använder dina ämneskunskaper i tal, skrift, och praktiskt arbete.

·     Aktivt deltagande på lektioner

·     Prov v.40 (punkterna 1- 7)(9ABCDEFGH)

 

 

 

Begrepp

Symmetri, spegelsymmetri, rotationssymmetri, likformighet, kongruens, längdskala, areaskala, volymskala, topptriangel, rätvinklig triangel, hypotenusa och katet.

 

 

Tidsåtgång

·     v.34 – v.41

Uppgifter

  • v.40, Prov, Matematik

  • v.40, Prov, Matematik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: