Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2019-09-03 09:09 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Musik
Musik är en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I musiken kommer du att få: - lära dig nya sånger på svenska och andra språk. - sjunga och prova spela Ukulele tillsammans med dina kamrater. - vara med och skapa musik genom att använda dig av bl.a. rytmer och rörelser. - prata om musik som vi har lyssnat på tillsammans.

Innehåll

 

Syfte

         Syftet med musikundervisningen är att ge eleven möjligheten att:

 • Bli förtrogen med musikaliska begrepp som exempelvis takt, puls, rytm och tempo.
 • Spela på olika typer av rytminstrument, fritt och efter givna stämmor.
 • Kunna följa vissa gemensamma musiksymboler
 • Kunna kombinera sång och rörelse.
 • Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Uttrycka vad man tänker och känner när man lyssnar på musik.   

Undervisning

Under musiklektionerna får du sjunga, spela, imitera och improvisera med rörelser, rytmer och takt. Vi kommer ha genomgångar för att lära oss mer och veta hur vi ska spela eller sjunga. Du tillsammans med klasskompisarna får använda olika instrument för att utveckla rytm- och pulskänsla. Du kommer få samtala och beskriva olika musikupplevelser och skapa musik till text och bild. 

Bedömning

Under arbetets gång bedöms elevens förmåga att:

 • Kunna delta i spel tillsammans med andra.
 • Kunna improviserar samt imiterar rörelser, rytmer, tempot och takt.
 • Kunna redogöra för vad de grundläggande musiksymbolerna och tecknen betyder.
 • Kunna samtala och resonera kring vad du upplever när du lyssnar på musik.

Kopplingar till läroplanen

Läroplanen Centralt innehåll

 • Mu  1-3 Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3 Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3 Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3 Musikens sammanhang och funktioner tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3 Musikens sammanhang och funktioner. Hur instrumenten låter och ser ut.
 • Mu  1-3 Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition. 

       Matriser

        MUSIK Lgr11 bedömningsmatris

 

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

  -------------->

-------------->

 

 

 

SPELA

 Ex: enkla anpassade stämmor och rytmer.

Delta i enkla former av spel tillsammans med andra

Delta i spel och anpassar med stöd sitt spelande efter takt/rytm.

 

SJUNGA

 

Sjunga i enkla former i gemensam sång.

Sjunga i gemensam sång och anpassar med stöd efter takt/rytm.

MUSIKSKAPANDE

skapa, sätta samman olika sätt att uttrycka sig på. (t.ex. imitation, improvisation och skapande med text, bild, ljud, rytmer och rörelse)

Skapa med hjälp i olika former och provar olika idéer.

Skapa i olika former och provar olika idéer.

 

Förmedla med hjälp ett budskap (t.ex. genom spel, sång, bild, drama eller dans.) Kan utifrån tydliga instruktioner sätta samman olika sätt att uttryck sig på (t.ex. text, bild, ljud och rörelse).

Förmedla ett budskap (t.ex. genom spel, sång, bild, drama eller dans.) Kan utifrån tydliga instruktioner sätta samman olika sätt att uttrycka sig på (t.ex. text, bild, ljud och rörelse)

 

 

 

 

     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: