Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikens grunder och utveckling

Skapad 2019-09-03 09:24 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Teknik
Tekniken har utvecklats och förändrats sedan människan började använda verktyg. Tekniken och dess utveckling fyller människans behov av att lagra och förvara men också att kommunicera och förflytta oss I takt med uppfinningar och samhällsförändringar .

Innehåll

Teknikens grunder och utvecklingSyfte: Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.

 

Centralt innehåll: 

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

 

Lärandemål: 

Det här ska du kunna när arbetsområdet är slut:

undersöka tekniska föremål genom olika exempel kan förklara hur ett tekniskt föremål fungerar

och att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur tekniska föremål förändrats över tid
Det här gör vi under lektioner: 
lektioner

innehåll

bedömningstillfälle

1

Vi går på teknikjakt

och samlar ihop och resonerar kring vad det är för slags teknik och vad vi använder det till. Vi delar in i fyra olika områden. 

Läxa hem: Hur kan vi får rinnande vatten samt kallt och varmt vatten. 

Hur kan vi spara och lagra mat. 

 

2

I grupper om 3- 4 resonerar vi om teknikutveckling utifrån bilder. 

Vad är det för slags teknik vi ser utifrån teknikens 4 funktioner. Hur gammal eller ny är tekniken? 

Läraren lyssnar till resonemanget utifrån hur du resonerar och bemöter andra i deras resonemang. 

Återkoppling på vad resonemang är innan avslutad lektion. 

3. 

Vi tränar på begreppen; teknikens fyra områden. 

Du ska kunna beskriva och förklara genom att ge exempel. 

Återkoppling genom exit ticket. 

Hur många begrepp kan du nu?

4. 

Du får en bild på transport eller kommunikation. 

Vilken typ av funktion fyller det för människans behov? 

Hur länge tror du att människan

Ett litet test på begreppen. 

5

Vi testar av vad du lärt dig. 

Du får en bild samt begreppen. 

Beskriv vad begreppen betyder genom exempel. 

Bedömningstillfälle.

Lektion 6: Nytt arbetsområde. 

 

Det här bedömer vi: 

 

  • Hur väl eleven undersöker tekniska föremål, både fysiska och digitala. Om eleven får syn på delarna och hur det samverkar. 

  • Att eleven kan  förklara och beskriva och då  använder sig av ord och begrepp som ingår på ett väl sätt. 

  • Att eleven beskriver, jämför olika föremål. 

  • Att eleven kan resonera kring hur tekniken utvecklats och förändrats över tid.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: