Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Movie Review - Finding Nemo

Skapad 2019-09-03 09:47 i Landvetterskolan Härryda
You are to write a movie review about your favourite movie
Grundskola 6 Engelska
Finding Nemo - An animated movie about the little clownfish Nemo, Marlin and Dory. You are going to watch the movie and then write a review.

Innehåll

Watch the movie. Write the text on a paper.

Planning - Movie review

1) The story
Write a short summary. When and where does the story take place? What kind of story is it; detective story, science fiction, comedy, love story? What is the most important sequence of the film?

2) Characters
Who is the main character of the film? Are there more than one? Describe them as well as you can. How do they look? How old are they? How do they act? Do they change during the film? What are their relations to each other?

3) The setting
Where does the story take place? City - countryside, rich - poor, indoors - outdoors, in the water - on land?

4) The message
What is the message of the film? Why did the producer make this film and what does he/she want to say with it?

5) Your opinion
What is your overall opinion of the film? What did you like? What did you not like? Was it easy or difficult to understand the film with or without the English subtitles? Was the ending as you expected it to be or would you like to change it?

Remember that you always have to explain why you think as you do! Try to give examples from the film to support your opinion?  

Good Luck

// Your English teacher

Uppgifter

 • ENGELSKA- Film review

 • Finding Nemo

 • Finding Nemo

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Movie Review - Finding Nemo

Rubrik 1

Nivå 1
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du kan också följa instruktioner på ett enkelt sätt.
Nivå 2
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Du kan också följa instruktioner på ett relativt tydligt sätt.
Nivå 3
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Du kan också följa instruktioner på ett tydligt sätt.
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: