Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa Vecka

Skapad 2019-09-03 09:54 i Råå Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Geografispel samt kulturlektioner om Europa

Innehåll

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

 • Vad ska läras ut?Barnen ska få lära sig om den europeiska kontinenten, namn på dess olika länder samt dess olika kulturer.

 • Varför? Förbereda barnen för framtida studier av geografi.Bekanta barnen om sin omgivning.

 • Hur ska undervisningen genomföras?

       Barnen introduceras först till saker som är bekanta för honom och sen kommer de se den större bilden genom våra Montessori kartor, flaggor och kort om Europa. De kommer även få se kort filmer samt lyssna på berättelser om Europa.

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?En samling ska hållas och barnen ska få berätta vad de tyckte om lektionerna, vad de tyckte är intressanta och vad de ville veta mer om den Europeiska kontinenten.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

           5-6 åringar

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Joyce-Ann Andersson, Happy Norneus, Nina Forsberg

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 

          Att barnen ska veta vilken kontinent de tillhör.

          Att de inser att det finns olika kulturer

 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: