👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEST Baskurs Trä- och metallslöjd- åk7- v. 35-40

Skapad 2019-09-03 09:55 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Vi ska smycka våra toaletter gemensamt. Ett föremål, gärna personligt ska ramas in med enklare sammansättning.

Innehåll

Under inledningen av terminen kommer du som elev att välja ett föremål som ska ramas in.

Vi använder oss olika verktyg för hyvling samt sågning.

Tanken är att alla ramar ska dekorera alla skolans toaletter. En grupp om 3-4 elever smyckar en toalett.

Nedan en film som förklarar hur en ritning går till att genomföra.

Uppgifter

Matriser

Sl
Trä- och metallslöjd- åk7- v. 35-40

E
C
A
Idéutveckla och planera
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Framställa
I slöjdarbetet kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan jag använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.