Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattematik 3-6 år

Skapad 2019-09-03 09:57 i Fyrklöverns Montessoriförskola Dibber Sverige AB
En planering som beskriver hur vi arbetar med matematik med barnen i förskolan.
Förskola
I barnens vardag möter de matematik överallt: mönster, färger, former, antal och lägesord. Vi vill att barnen ska upptäcka matematik i många olika uttrycksformer

Innehåll

Barkgrund

Vi har uppmärksammat att barnen visat intresse av siffror, räkning, from och färg. De visar intresse genom att associera allt material i naturen till olika matematiska begrepp.

Mål och syfte

Syftet med vårt matematikarbete är att väcka en nyfikenhet kring matematik. Vi vill sätta ord på vardagliga handlingar som innefattar matematik samtidigt som vi också har planerade aktiviteter tillsammans med barnen.

 

Vi vill lägga grunden för ett matematiskt tänkande och arbetar mot dessa mål från läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik

 

Metod/ Genomförande

Vi arbetar med matematik både i den vardagliga verksamheten, i den fria leken samt i planerade aktiviteter. Att barnen får en känsla för färger, former, likheter/olikheter, antal, sortering och klassificering. Vi pedagoger sätter på oss våra "matematikglasögon" och ser vad det är barnen intresserar sig för, vad det är som fångar dem. Vi lyfter fram matematiska begrepp och sätter ord på det som barnen utför. Vi kommer även att använda oss av boken "Matematik ute" då reflektionen kring barnens matematiska intresse upptäcktes under en utflykt till skogen känner vi vill arbeta vidare kring matematik i naturen.

Dokumentation

Barnens lärande och utveckling dokumenteras med fotografier, anteckningar och videoinspelning. Detta material använder vi sedan i den fortsatta planeringen. Foton sätter vi upp i förskolan tillgängliga för barnen att själva reflektera kring

I Unikum dokumenteras barnens utveckling och lärande, vi visar vårdnadshavare genom blogg- och enskild lärlogg

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: