Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 7: kapitel 1 - 4

Skapad 2019-09-03 10:10 i Svärdsjöskolan Falun
Gracias 7 unidades 1-4.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I kapitel 1 - 4 börjar vi med repetition av siffror 0-20, hälsningsfraser och att presentera sig själv. Vi lär oss att beställa något, fråga en person efter namn/ålder/bor/syskon/gillar. Vi lär oss även några klassrumsfraser och namnet på de vanligast husdjuren och annat. Vi kommer att arbeta med textboken och övningsboken Gracias 7 och webbövningar.

Innehåll

1. Innehåll

Du kommer att lära dig att:

  • Räkna 0-20, TB (textboken) s 100
  • Berätta om dig själv på ett enkelt sätt, dvs kunna tala om vad du heter, bor, ålder, syskon, gillar, (repetition TB s 14-19) samt hur du ser ut och vad du har för kläder på dig, TB s 28-31
  • Vanliga fraser som förekommer i kapitel 1-4 - några klassrumsfraser, TB s 19
  • Några former av Ar-verb, t ex hablo, hablas,  TB s 95
  • De obestämda artiklarna:  un, una och pluralformerna TB s 92-93
  • De flesta glosor som hör till kapitel 1-4
  • Verbet tener (tengo-jag har, tienes-du har, tiene-han, hon, den, det har)
  • Verbet ser  i första person soy-jag är TB s 97
  • Realia: Att skriva och berätta om ett land i Syd- och Mellanamerika.

2. Arbetssätt

TAL: Muntligt tränar vi genom att läsa och prata tillsammans eller i par.

SKRIFT: Skriftligt tränar vi genom att göra övningar i övningsboken, på nätet och skriva olika dialoger/texter. 

LÄSA: Läsa texter i text- och övningsboken. 

HÖRA: Lyssna och agera på vad lärare och kompisar säger. Hörövningar samt lyssna på ljudfiler på gracias.nu.

3. Bedömning

Prov på kapitel 1 - 4

Arbete med material, övningsbok, stenciler, gracias.nu med mera i klassrummet. 

Du kommer att göra ett prov på kapitel 1-4 där förmågorna höra, läsa och skriva kommer att bedömas.

4. Syfte

Se kopplingar till läroplanen!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Kopia av Bedömningsmatris baserat i LGR 11 åk 7 - 9 Moderna Språk

Spanska

F
E
C
A
RECEPTION
LYSSNA OCH LÄSA
Jag har mycket svårt eller inte kan förstår i tal och skrift när andra pratar eller när jag läser enklare texter.
Jag förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter.
Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter
PRODUKTION OCH INTERAKTION
TALA, SAMTALA OCH SKRIVA
Jag kan inte ge mig förstå när jag pratar. Jag kan inte/har svårt att skriva enklare texter för att förklara vad jag menar.
Jag formulerar mig enkelt och begripligt med fraser och meningar när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med godtagbart resultat. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med tillfredsställande resultat. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet på ett översiktligt sätt. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med gott resultat. Jag bearbetar och gör enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
REFLEKTION
Jag har svårt/ inte kan fundera på innehållet när jag läser, tolkar eller hör andra erfarenheter och kunskaper.
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar på ett översiktligt sätt och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
STRATEGI
Jag använder inte språk strategier för att kunna förklara vid interaktion med andra. Jag känner inte någon strategi för lyssnade och läsning.
Jag kan använda mig av någon strategi för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av någon strategi vid interaktion.
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av några olika strategier vid interaktion
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av flera olika strategier vid interaktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: