Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursmoment spanska samt moderna språk åk 9

Skapad 2019-09-03 10:21 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Kursmoment åk 9

Innehåll

Kursmoment åk 9 spanska                  

 

Repetition av åk 8

Utöka förrådet av vardagsfraser

Utöka det tematiska ordförrådet

Spaniens och Latinamerikas kultur

Kunna hålla ett föredrag på spanska på 3-5 minuter

Kunna berätta till bilder

Preteritum/Imperfekt

Gerundium

Jakad imperativ

Indefinita pronomen

Arbete om länder i Latinamerika

Uppsats

Rollspel kring semester

 

 

Kursmoment åk 9 moderna språk                

Utöka förrådet av vardagsfraser

Utöka det tematiska ordförrådet

Utöka kunskapen om landets/ ländernas kultur

Kunna hålla ett lite längre föredrag på målspråket  

Kunna berätta till bilder och text samt kunna ställa frågor samt svara på frågor till texter

Kunna framföra rollspel med inlevelse och med gott uttal

Konversera kring enkla ämnen

Kunna uttrycka sig i skrift och tal med fokus på texttyp och mottagare (dikter, pjäser, brev, kortare skönlitterära texter etc.)

Kunna återberätta innehållet i en film och beskriva personer och miljö utifrån filmen.  

 

Grammatik

Grammatik åk 9

Översiktlig repetition av verb och grammatik från åk 6-8

 

Examination

Läxförhör samt sammanfattande prov

Hörförståelse

Läsförståelse 

Uppsats

Muntlig presentation

Eget arbete

Betygskriterier och kursmål


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: