Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplanering Ledarskap & Organisation

Skapad 2019-09-03 10:37 i P A Fogelströms gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Detta är en årsplanering över kursen med preliminära tidsperioder. Dessa kan komma att justeras vid behov.

Innehåll

Ledarskap och organisation 2019/2020

 

Veckor

Innehåll

Förmågor som tränas

35-38

-          Uppstart och presentation av kursen

Tema: Motivation

       

Kamratbedömning

Skrivuppgift - “min Motivation”

 

Kapitel i boken: 1 och 5

Förmåga 1 och 2:
- Kunskaper om begrepp/teorier/modeller

-          Kunskaper om hur individer fungerar. motivation

39-40

Tema: Kommunikation, konflikthantering och gruppen

-          Övningar - grupp och klassrumsdiskussioner

 

Kapitel i boken: 6

Förmåga 2

-          Kunskaper om grupper och konflikthantering

 

41-48

Tema: Grupper och ledarskap

-          Ted talk

Examination: skriftligt prov

Kapitel i boken, 1-2, 8-10

Förmågor: 1,2,3,4,5,6,7

49-51

Tema: Att leda en grupp/eget ledarskap

-          gruppuppgift - leda en grupp

Examination: utvärdering (skriftligt/muntligt i grupp)

Kapitel i boken: 1-2, 8-10

Förmågor: 6,7

2-11

Tema: Organisationsteori och organisationskultur

Olika sätt att organisera en verksamhet.

 

-          Teoriprov

-          Fältuppgift: Undersöka ett företag eller organisation

Kapitel i boken: 3, 11-13

Förmåga: 4, 5, 6

 

12-20

Eget ledarskap

Planera och utföra en egen aktivitet

Förmåga: 1,:6.7

21-23

Eget ledarskap

Fördjupningsuppgift

Förmåga: 1,2,3,4,5

 

 

Kunskaper och Förmågor

1.     Kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom området ledarskap och organisation samt förmåga att använda dessa.

2.     Kunskaper om hur individer och grupper fungerar samt om kommunikation, samverkan, konflikthantering och motivation inom en målstyrd verksamhet.

3.     Kunskaper om olika former av ledarskap.

4.     Kunskaper om olika organisationsformer och deras användbarhet i olika sammanhang.

5.     Kunskaper om hur organisationskulturer bildas och deras inverkan på ledarskap, medarbetare och resultat inom en verksamhet.

6.     Förmåga att identifiera och diskutera frågor om ledarskap och organisation ur olika synvinklar.

7.     Förmåga att leda och organisera en verksamhet

 

Centralt innehåll

 

      Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.

      Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.

      Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.

      Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.

      Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.

      Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.

      Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus

Uppgifter

  • Organisationsteori seminarium

  • Organisationsteori prov/hemtentamen

  • Examination Organisationsteori

  • Test - uppgift

  • Prov i ledarskap och grupper

  • Min motivation

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: