Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och diktatur

Skapad 2019-09-03 10:40 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Vårt arbete: Läxförhör på ord och begrepp, se begreppslistan Muntlig redovisning om en person som kämpat för demokrati och mänskliga rättigheter Enskilt skrivande, se uppgift Gemensamma diskussioner i klassen i par och helklass Centralt innehåll: De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. Sveriges politiska system … Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar. Demokratiska värden och processer Förmågor som bedöms: Söka information om samhället från medier, internet och andra källor samt resonera om källornas relevans och trovärdighet Reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller Förmåga: Visas genom att: Söka information om samhället från medier, internet och andra källor samt resonera om källornas relevans och trovärdighet Du använder trovärdiga källor i grupparbetet om en person. Du kan motivera varför dina källor är trovärdiga. Du söker upp information i olika medier som du använder i arbetet med den muntliga redovisningen. Reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser Du skriver enskilt om demokrati, rättigheter, mod och engagemang. Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller Du visar att du kan förklara de ord och begrepp som vi arbetar med. Vårt arbete: Läxförhör på ord och begrepp, se begreppslistan Muntlig redovisning om en person som kämpat för demokrati och mänskliga rättigheter Enskilt skrivande, se uppgift Gemensamma diskussioner i klassen i par och helklass Centralt innehåll: De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. Sveriges politiska system … Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar. Demokratiska värden och processer Förmågor som bedöms: Söka information om samhället från medier, internet och andra källor samt resonera om källornas relevans och trovärdighet Reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller Förmåga: Visas genom att: Söka information om samhället från medier, internet och andra källor samt resonera om källornas relevans och trovärdighet Du använder trovärdiga källor i grupparbetet om en person. Du kan motivera varför dina källor är trovärdiga. Du söker upp information i olika medier som du använder i arbetet med den muntliga redovisningen. Reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser Du skriver enskilt om demokrati, rättigheter, mod och engagemang. Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller Du visar att du kan förklara de ord och begrepp som vi arbetar med. Vårt arbete: Läxförhör på ord och begrepp, se begreppslistan Muntlig redovisning om en person som kämpat för demokrati och mänskliga rättigheter Enskilt skrivande, se uppgift Gemensamma diskussioner i klassen i par och helklass Centralt innehåll: De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. Sveriges politiska system … Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar. Demokratiska värden och processer Förmågor som bedöms: Söka information om samhället från medier, internet och andra källor samt resonera om källornas relevans och trovärdighet Reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller Förmåga: Visas genom att: Söka information om samhället från medier, internet och andra källor samt resonera om källornas relevans och trovärdighet Du använder trovärdiga källor i grupparbetet om en person. Du kan motivera varför dina källor är trovärdiga. Du söker upp information i olika medier som du använder i arbetet med den muntliga redovisningen. Reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser Du skriver enskilt om demokrati, rättigheter, mod och engagemang. Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller Du visar att du kan förklara de ord och begrepp som vi arbetar med. Vårt arbete: Läxförhör på ord och begrepp, se begreppslistan Muntlig redovisning om en person som kämpat för demokrati och mänskliga rättigheter Enskilt skrivande, se uppgift Gemensamma diskussioner i klassen i par och helklass Centralt innehåll: De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. Sveriges politiska system … Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar. Demokratiska värden och processer Förmågor som bedöms: Söka information om samhället från medier, internet och andra källor samt resonera om källornas relevans och trovärdighet Reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller Förmåga: Visas genom att: Söka information om samhället från medier, internet och andra källor samt resonera om källornas relevans och trovärdighet Du använder trovärdiga källor i grupparbetet om en person. Du kan motivera varför dina källor är trovärdiga. Du söker upp information i olika medier som du använder i arbetet med den muntliga redovisningen. Reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser Du skriver enskilt om demokrati, rättigheter, mod och engagemang. Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller Du visar att du kan förklara de ord och begrepp som vi arbetar med.
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vi inleder höstterminen med att arbeta med demokrati och diktatur, två grundläggande begrepp för vårt fortsatta arbete i SO. Vi bor i ett demokratiskt samhälle, vilket innebär att vi har grundläggande rättigheter som medborgare men också skyldigheter. I det fortsatta arbetet kommer vi också att arbeta med hjältar, personer som på olika sätt har kämpat för våra grundläggande friheter och mänskliga rättigheter på olika platser i världen under olika tider.

Innehåll

Vårt arbete:  

 • Läxförhör på ord och begrepp, se begreppslistan  

 • Muntlig redovisning om en person som kämpat för demokrati och mänskliga rättigheter  

 • Enskilt skrivande, se uppgift  

 • Gemensamma diskussioner i klassen i par och helklass 

 

Centralt innehåll: 

 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. 

 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. 

 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier. 

 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen. 

 • Sveriges politiska system … Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar. 

 • Demokratiska värden och processer   

 

 

 

 

 

Förmågor som bedöms: 

 • Söka information om samhället från medier, internet och andra källor samt resonera om källornas relevans och trovärdighet 

 • Reflektera över mänskliga rättigheter, demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser 

 • Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: