Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik & Miljö

Skapad 2019-09-03 10:40 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Musik
Vi jobbar med att kombinera musik med en annan uttrycksform under temat MILJÖ.

Innehåll

I det här momentet ska du kombinera musik med en annan uttrycksform. Det kan t ex vara:

• Musik + text

• Musik + bild

• Musik + film

• Musik + dans

Det ska finnas minst ett inslag av eget skapande och temat vi jobbar kring är de tre klimatmålen vi hade som tema under terminens första vecka. Inlämning senast 4 oktober.

Se även instruktioner för uppgiften i Google Classroom.

Matriser

Mu
Bedömningsmatris musik åk 9

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Kombinera med andra uttycksformer
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: