Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnteknik

Skapad 2019-09-03 10:52 i Söderskolan Falkenberg
Utveckla kunskaperna i att sticka och virka
Grundskola 8 Slöjd
I detta område kommer du lära dig grunderna i stickning och virkning, sen kommer du välja en av dessa tekniker att fördjupa dig i.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din kunskap i två garntekniker, först kommer vi gå igenom grunderna i både virkning och stickning, sen väljer du en av teknikerna som du vill fördjupa dig i. Du ska utveckla kunskapen i att lära dig/utveckla din kunskap om teknikerna stickning och virkning, läsa beskrivningar och utvärdera ditt arbete.  

Bedömning - vad och hur

Det som kommer bedömas är hur väl du följer instruktionen, UTVECKLAR din kunskap i din valda garnteknik och hur du utvärderar ditt arbete.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få testa virka runt en skinnbit, och sticka olika maskor. Genom att följa instruktionsfilmer på classroom och handledning av läraren kommer du framåt i arbetet. När du gjort klart alla "levels" på classroom dokumenterar du dem och lämnar in på classroom. Efter detta ska du välja en produkt du vill skapa i en av garnteknikerna. När du har bestämt dig för en produkt, letar vi tillsammans fram ett mönster som du kan följa. Du lär dig genom handledning av lärare och instruktionsfilmer. Efter avslutat område ska du ha gjort

- en virkad provlapp

- en stickad provlapp

- en skiss

- en produkt i valfri garnteknik

- en utvärdering 


Arbetsformer:
- instruktionsfilmer
- skisser
- eget arbete
- handledning av lärare
- utvärdera arbetet, muntligt, skriftligt eller genom en film

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: