Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruera en termos

Skapad 2019-09-03 11:25 i Magra skola Alingsås
Grundskola 4 – 6 Teknik Fysik
I detta arbete ska du konstruera en egen termos genom att använda dig av dina kunskaper i hur värme och isolering fungerar.

Innehåll

Mål med arbetet 

Genom arbetet med att bygga era egna termosar kommer du att träna förmågan att:

 • våga pröva nya metoder och testa nya lösningar
 • utforma idéer till lösningar
 • göra tydliga skisser på dina idéer
 • utforma tekniska lösningar efter din egna idéer
 • använda dig av naturvetenskapliga ord och begrepp 

Frågeställningar

 • Vad behöver du för material och hur ska du få tag i det?
 • Hur bör termosen vara konstruerad för att fungera?
 • Hur bör termosen se ut?

Begrepp

 • Modell
 • Design
 • Värme
 • Isolering
 • Material
 • Energi
 • Temperatur
 • Ledning

Arbetssätt och redovisningsform

 • Först kommer du att få rita en egen skiss över hur du vill bygga din termos. Glöm inte att ha med mått och hur mycket material du behöver. Du får söka information var du vill och hur mycket du vill. Härma gärna bra idéer, men se till att göra den personlig också. Du ska också lämna in en materialbeskrivning.

 • När du har funderat och skissat fram en design ska du också fundera på hur du ska få tag i materialet, och om det finns något gratis du kan använda. 
   
 • Jag vill ha in en skiss över hur termosen ska vara byggd, en förteckning över vilket material du behöver. Tänk på att termosen måste kunna hålla värmen.

 • När du fått fram material till din termos ska du bygga den. Det gör inget om du ändrar saker på vägen, men kom ihåg att jag vill ha in nya skisser så att jag vet hur du har tänkt. Du får gärna både skriva och rita och ta foton och filma. Alla gör sin egen dokumentation och lämnar in individuellt. 

 • När termosen är klar vill jag att du kan presentera den för de andra och även kunna berätta hur och varför du valde att bygga den så som du har gjort.

Visa din kunskap - bedömning

Det jag vill ha in från er och det jag kommer att bedöma är:

 • Personlig skiss och materialbeskrivning. 
 • Dokumentation under vägen i form av bilder, texter, filmer, foton (här är det viktigt att du får fram dina tankar kring arbetet)
 • Rapport efter arbetet av hur det har gått, och hur ni har tänkt (film eller bildspel)

Se också arbetsmatris nedan.

Uppgifter

 • Gör en termos.

 • Gör din egen termos.

 • Bygg din termos.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Tk
Arbetsmatris

>>>
>>>
>>>
Skiss
Jag har arbetat fram en skiss som visar hur jag har tänkt att min termosen ska se ut.
Jag har arbetat fram en skiss där man tydligt ser hur jag har tänkt bygga min termosen.
Jag har arbetat fram en skiss som man skulle kunna använda för att bygga en termosen.
Materialbeskrivning
Jag har skrivit en materialbeskrivning med det mesta som behövs.
Jag har skrivit en tydlig materialbeskrivning med allt som behövs för att bygga termos.
Jag har gjort en tydlig materialbeskrivning med mått på de saker som behövs för att bygga min termos, och jag har ritat bilder på materialet.
Idéer
Jag har en idé om hur jag kan bygga min termos.
Jag har en bra idé som skulle kunna gå att bygga en fungerande termos efter.
Jag har en bra idé som det skulle kunna gå att bygga en väl fungerande termos efter.
Lösningar
Jag är med och bidrar till att bygga termosen.
Jag är med och bidrar till att bygga termosen och jag kommer med idéer om hur den kan förbättras.
Jag är med och bidrar till att bygga termos och jag kommer med idéer om hur den kan förbättras, både tekniskt och designmässigt.
Begrepp
Jag förstår de begrepp vi använder när vi pratar om termosen.
Jag förstår och använder de begrepp som vi använder när vi pratar om termosen.
Jag förstår och använder de begrepp som vi använder när vi pratar om termosen, och en del andra tekniska begrepp som jag har hittat någon annanstans.
Rapport
Jag har lämnat in en rapport om hur arbetet har gått i form av en text, film eller ett bildspel.
Jag har lämnat in en rapport om hur arbetet har gått i form av text, film eller ett bildspel som visar hur vi har kommit fram till min termos.
Jag har lämnat in en rapport om hur arbetet har gått i form av text, film eller ett bildspel som visar hur vi har kommit fram till min termos och som visar de misstag vi har gjort på vägen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: