Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej Of The Week (GOTW)

Skapad 2019-09-03 12:15 i Sätra skola Rättvik
Grej of the week (GOTW)
Grundskola 4 – 5 SO (år 1-3) Matematik Geografi Historia Bild Idrott och hälsa Engelska Musik Samhällskunskap NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk Hem- och konsumentkunskap Slöjd Teknik
Under höstterminen 2019 arbetar vi med Grej of the week (GOTW). I början av varje tisdag får du en ny ledtråd till en grej och tisdagen därpå presenteras grejen. Grejen kan vara en person, en plats, ett djur, en händelse, ett begrepp och mycket mycket mer. Syftet med GOTW är att skapa nyfikenhet och en lust att vilja lära sig nya saker. Kunskap är coolt!

Innehåll

1. Förväntat resultat

När vi har GOTW strävar du mot att nå följande kunskapskrav i svenska:

  • Du kan skriva enkla texter med läslig handstil.
  • Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken i texterna.
  • Du stavar rätt till vanligt förekommande ord.
  • Du kan samtala om för dig relevanta frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra dina egna åsikter.  
 
2. Bedömning

I min bedömning tittar jag på följande indikatorer: 

Muntligt: Du ställer frågor, du ger kommentarer och framför dina egna åsikter. Du återberättar någon del av det du hört under presentationen. Skriftligt: I din GOTD-boken skriver du datum och rubrik på ett korrekt sätt. Du använder stor bokstav i början av meningen, punkt i slutet av meningen, mellanrum mellan orden, du stavar elevnära ord rätt och du ritar en bild som passar till din text. 

 

3. Undervisning

Varje tisdag får du en eller flera ledtrådar till "grejen". Du kan redan då börja fundera på vad veckans grej kan vara. Tisdagen därpå har vi en lektion, som inleds med en stund då du och de andra får gissa vad grejen är. Jag presenterar sedan grejen med hjälp av en powerpointpresentation. Presentationen kan innehålla både texter, bilder och filmer. Under och efter presentationen ställer du frågor, ger kommentarer och framför dina egna åsikter. Efter presentationen återberättar du det du har hört och sett i din GOTW-bok genom att skriva och rita om grejen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: