Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud

Skapad 2019-09-03 12:37 i Britsarvsskolan Falun
Planering för ljud. Hur ljud bildas och sprids, ljudvågor, ultraljud, infraljud och hörbart ljud, svaga och starka ljud, hög och låg ton, resonans mm
Grundskola 8 Fysik
Att lyssna på sin favoritmusik är härligt. För att du ska vara rädd om din hörsel kommer vi att lära oss hur ljud bildas, sprids och uppfattas av örat för att omvandlas till elektriska impulser och färdas till hjärnan.

Innehåll

Ljud

 

Dessa mål jobbar vi mot (Syfte)

Genom undervisningen ges du förutsättningar att...

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Detta kommer vi arbeta med (Centralt innehåll)

 

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Bedömningsunderlag

Under den här uppgiften/arbetsområdet kommer följande att ligga till grund för bedömning:

 • Läxförhör 

 • Skriftligt prov

Detta ska du kunna (koppling mellan centralt innehåll och kunskapskrav)

 

 • hur ljud bildas

 • hur ljud sprids i luft och vatten

 • hur ljud kan beskrivas som en vågrörelse

 • vad frekvens är

 • skillnaden mellan tonhöjd och ljudstyrka

 • vad resonans är

 • vad infra- och ultraljud är

 • hur örat är uppbyggt och fungerar

Läromedel 

Fysik direkt kap 4 s 64-83

Några viktiga ord/begrepp

 

ljudvåg, förtätning, förtunning, våglängd, frekvens, hertz (Hz), ultraljud, infraljud, hög och låg ton, stark och svag ton, resonans, ljudnivå, decibel (dB)

Matriser

Fy
Ljud

Insats krävs
E
C
A
Kunskaper
Eleven har … kunskaper om ljud och visar det genom att … dessa med … användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
grundläggande ge exempel och beskriva viss
goda förklara och visa på samband inom relativt god
mycket goda förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag god
Resonemang
Eleven kan föra... underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljud och visar då på … fysikaliska samband.
 • Fy  E 9
 • Fy  C 9
 • Fy  A 9
enkla och till viss del enkelt identifierbara
utvecklade och relativt väl förhållandevis komplexa
välutvecklade och väl komplexa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: