Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2019-09-03 12:39 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vill du kunna övertyga andra så att du får som du vill? När du argumenterar för något kan du skriva eller tala för din sak. Det kan t.ex. vara genom en insändare i en tidning eller när du tar upp en fråga på ett klassråd. Vissa använder sig av argument för att sälja en vara.

Innehåll

Vi kommer att:

använda materialet "Klara Svenskan år 5", 

lyssna på "Retorikmatchen"

läsa och analysera olika argumenterande texter. 

skriva argumenterande texter.

göra reklam för något.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text och tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Jag kan med hjälp hitta åsikter och argument i en text.
Jag kan hitta åsikter och argument i en text.
Ny aspekt
Jag kan med hjälp hitta bindeord i en text.
Jag kan hitta bindeord i en text.
Ny aspekt
Jag kan med hjälp skriva en tydlig rubrik, inledning och avslutning.
Jag kan skriva en tydlig rubrik, inledning och avslutning.
Ny aspekt
Jag kan med hjälp formulera en tydlig åsikt.
Jag kan formulera tydliga åsikter i tal.
Jag kan formulera tydliga åsikter i tal och skrift.
Ny aspekt
Jag kan med hjälp använda mig av tydliga argument.
Jag kan använda mig av tydliga argument i tal.
Jag kan använda mig av tydliga argument i tal och skrift.
Ny aspekt
Jag kan med hjälp använda passande bindeord.
Jag kan använda ett fåtal passande bindeord.
Jag kan använda ett flertal passande bindeord.
Ny aspekt
Jag kan med hjälp skriva en signatur.
Jag kan skriva en signatur.
Jag kan skriva en mycket passande signatur.
Ny aspekt
Jag kan med hjälp hitta på en säljande reklam där jag använder reklamknep.
Jag kan hitta på en säljande reklam där jag använder reklamknep.
Jag kan hitta på en säljande reklam där jag använder reklamknep på ett utvecklat sätt.
Ny aspekt
Jag kan med hjälp läsa och urskilja den argumenterande textens struktur
Jag kan läsa och urskilja den argumenterande textens struktur.
Jag kan läsa och urskilja den argumenterande textens struktur mycket väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: