Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter

Skapad 2019-09-03 12:57 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vad är en nyhet? Var hittar man en nyhet? Vad händer i Sverige och världen just nu? Vad är sant och falskt?

Innehåll

Mål för elev

* Kunna diskutera aktuella samhällsfrågor

* Kunna argumentera för din åsikt

* Kunna sammanfatta och återberätta en nyhet du läst eller hört

 

Innehåll

Du kommer att få ta del av nyheter på olika sätt. Du kommer att få titta på "Lilla aktuellt" och läsa nyheter för barn på olika nyhetssidor t.ex. Minibladet och 8 sidor. Du kommer också att få lära dig om källkritik så att du kan värdera det du ser, hör och läser. Vi kommer att titta på UR-serien "Hur vet du det?".

Du kommer att få diskutera aktuella samhällsfrågor utifrån det du sett, hört och läst. 

Du kommer att få träna på att sammanfatta och återberätta nyheter både muntligt och skriftligt.

Du kommer att få träna på att våga uttrycka dina åsikter.

 

Genomförande

Arbetet kommer att pågå under höstterminen i åk 3.

 
Redovisning

Bedömning sker fortlöpande genom ditt deltagande i diskussioner samt vid några tillfällen då du visar att du kan sammanfatta och återberätta en nyhet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: