Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pojken och Tigern - en Sverigesaga

Skapad 2019-09-03 13:11 i Knutby skola Uppsala
Grundskola 4 Geografi Svenska
Vi jobbar på olika sätt med boken Pojken och Tigern. Varje vecka jobbar vi med ett nytt kapitel. Med hjälp av boken, bildspel och uppgifter tränar vi läshastighet, läsförståelse, ordförråd, återberättande, geografi...

Innehåll

Vi jobbar på olika sätt med boken Pojken och Tigern - en Sverigesaga. Varje vecka jobbar vi med ett nytt kapitel.

Med hjälp av boken, bildspel och uppgifter tränar vi läshastighet, läsförståelse, ordförråd, återberättande, geografi, historia, biologi...

Om du missar veckans "Pojken och Tigern-lektion" kan du själv läsa (eller lyssna på Inläsningstjänst) på kapitlet. Jobba med så många uppgifter du kan och hinner.

Förutom den vanliga boken finns det också en "lättläst" bok som går fortare att läsa.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: