Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom och islam

Skapad 2019-09-03 13:19 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Området behandlar judendomen och islam. Vi jämför religionerna med varandra och pratar även om kristendomen; de tre syskonreligionerna.

Innehåll

Konkretisering

Området behandlar:

 

 • Det viktigaste som de tror på inom religionen.

 • De heliga skrifterna och andra viktiga skrifter.

 • Olika inriktningar och olika syn på religionen.

 • Hur de troende lever med religionen. Vad de troende gör för religiösa handlingar/riter.

 • Beskriva de viktigaste delarna i religionens historia.

 • Hur påverkar religionen samhället och hur påverkar samhället religionen.

Undervisning/arbetssätt

 • Enskilt arbete
 • Par/grupparbete
 • Diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • Filmklipp
 • Föreläsningar

Bedömning

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt i klassrummet samt efter avslutat arbetet och då i form av en samlad bedömning. Följande kommer att bedömas:

 • Dina kunskaper om judendomen och islam och du visar dessa kunskaper genom att beskriva det viktigaste som de tror på inom religionen.

 • Dina kunskaper om de heliga skrifterna och andra viktiga skrifter.

 • Dina kunskaper om hur religionen visar sig i samhället och olika handlingar som de troende inom religionen utför.

 • Dina resonemang när du jämför de olika inriktningarna inom judendomen eller islam. Dina resonemang när du jämför judendomen och islam. När du jämför ska du resonera om likheter och skillnader.

 • Dina beskrivningar av samband och dina resonemang om hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället. Det vill säga beskriva sambanden mellan religion och samhälle. När du gör din beskrivning ska du visa hur religionen och samhället hänger ihop och resonera om detta.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Judendomen och islam

Insats
Insats av skola/elev behövs.
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Ämneskunskaper
Kunskaper om religionens centrala tankegångar, skrifter, historia, konkreta uttryck och handlingar.
Grundläggande ämneskunskaper som du visar genom att beskriva dem.
Goda ämneskunskaper som du förklarar och du visar på samband mellan dina ämneskunskaper.
Mycket goda ämneskunskaper. Du använder dina ämneskunskaper till att förklara och visa på samband och generella mönster.
Resonemang
För resonemang kring likheter och skillnader mellan religionens inriktningar.
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade och nyanserade
Samband och resonemang
Beskriver samband och för resonemang kring hur religion påverkar eller påverkas av samhället de är en del av som är
Enkla och till viss del underbyggda
Förhållandevis komplexa och utvecklade och relativt väl underbyggda
Komplexa och välutvecklade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: