Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5

Skapad 2019-09-03 13:22 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola F
Vi kommer arbeta praktiskt med att lösa olika sorters matematiska problem, undersöka tal, samt samtala om olika tillvägagångsätt och metoder för att lösa en uppgift. Vi kommer leta efter samband mellan olika begrepp. Du kommer även få träna på att använda dig av olika uttrycksformer för att redogöra dina matematiska tankar.

Innehåll

 

Förmågor som vi tränar på:

 •  Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera strategier och metoder
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • Föra och följa matematiska resonemang

 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Mål:

 • De fyra räknesättens egenskaper och samband, samt användning i olika situationer
 • Strategier för matematiska problem

 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer

 • Sambandet mellan tal i bråkform, decimalform och procentform

 • Tid, längd, vikt och volym

 • Geometri, koordinatsystem och symmetri

 • Programmera geometriska objekt
 • Metoder för hur omkrets och area kan uppskattas och bestämmas hos geometriska figurer

 

Undervisning:

 

 • Arbetar både självständigt och gemensamt i matematikboken/digitalt

 • Arbeta praktiskt med att lösa olika sorters matematiska problem

 • Samtala om och se samband mellan olika begrepp

 • Diskutera olika tillvägagångsätt och metoder för att lösa ett problem

 • Träna på att använda sig av olika uttrycksformer för att redogöra sina matematiska tankar

Bedömning

Du kommer få olika uppgifter att lösa såväl i matematikboken som andra testuppgifter. Du kommer också bli bedömd i hur du deltar och följer med i de gemensamma diskussionerna som vi har, både i helklass och i mindre gruppsamtal.  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: