Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2019-09-03 13:48 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att bekanta oss med de 5 stora världsreligionerna: Kristendom, Judendom, , Buddism, Islam och Hinduism.
Grundskola 5 Religionskunskap
Du ska kunna jämföra fakta om de olika religionerna. Vilka likheter finns? Vilka ritualer, heliga platser, böcker ,symboler mm är förknippade med religionerna ? Hur påverkas människorna, samhället av den religion som är i majoritet ?

Innehåll

Varför gör du det här?

Genom undervisningen ska du bli uppmärksam på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin religion och tro på olika sätt. Du ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. 

Vad behöver du lära dig?

 • baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer, symboler och regler.
 • att kunna beskriva världsreligionernas viktigaste grundtankar och skrifter.
 • likheter och skillnader mellan de olika religionerna.
 • att kunna diskutera vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.

Hur gör du?

 • läser texter tillsammans och enskilt.
 • lyssnar på presentationer och genomgångar.
 • skriver faktatexter om olika religioner.
 • titta på filmer.
 • diskuterar vilka likheter och skillnader som finns mellan de olika religionerna i fråga om syn på vad som händer efter döden, olika livsfrågor, livsstil, riter.
 • gör en uppgift om en egen religion som du presenterar.

Det här kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din förmåga:

 • att beskriva orsaker och konsekvenser 
 • att jämföra likheter och skillnader mellan religionerna 
 • att samtala och diskutera
 • att beskriva världsreligionernas viktiga tankar
 • en grupparbete och enskilt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6

Matriser

Re
Bedömningsmatris år 5 Religion (De fem världsreligionerna)

Analysera kristendomen, judendomen och islam samt livsåskådning

Kunskaper
Har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
Jämförelser
För enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
För utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
För välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Samband
Visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Söka information
Kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt
Kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: