Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten 2020

Skapad 2019-09-03 15:12 i Tärnsjö förskola Heby
Förskola
Pedagogisk planering

Innehåll

Var är vi

Vi är en helt ny grupp av barn och pedagoger inne på Sköldpaddan den här hösten. Vi ser att gruppen har svårt att hitta sina rutiner och regler, då vi nu även har rekommendationerna kring Covid-19 att ta hänsyn till. 

 

Vart ska vi

Valda läroplansmål: -ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter, och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Varför ska vi arbeta med valda läroplansmål? Gruppen är i stort behov av att hitta regler och rutiner som fungerar. Vi behöver hitta strategier som gör att våra dagar blir trygga, roliga och lärorika. 

Förväntade resultat - hur ser det ut när vi är framme? Vi vill se en harmonisk barngrupp, där pedagogerna och barnen tillsammans bestämmer och följer regler och rutiner för att alla på Sköldpaddan ska känna sig trygga. 

Hur gör vi

Pedagoger och barn ska tillsammans diskutera och bestämma vilka regler och rutiner som är viktiga för oss på Sköldpaddan. Genom att vi pedagoger är förebilder lotsar vi barnen genom dagens rutiner. Rutinerna återkommer varje dag. Den här planeringen följer med hela hösten. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: